Hoogeveen – Gemeente Hoogeveen zet zich zichtbaar in voor de versterking van de natuur op het platteland. Afgelopen vrijdag ontving de gemeente de Beste Bermbeheer van Drenthe prijs tijdens de bijeenkomst ‘Heel Drenthe Zoemt’.

De gemeente voert al jarenlang consequent ecologisch beheer uit, wat resulteert in bloemrijke bermen vol kleur en fleur. Daarmee vormt gemeente Hoogeveen een voorbeeld voor andere gemeenten en voor waterschappen.

De manifestatie Heel Drenthe Zoemt werd goed bezocht. Er waren ruim 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties aanwezig. De biodiversiteit van de bermen en de rest van het Drentse boerenland is flink uit balans. Dat bleek uit de presentaties van de Vlinderwerkgroep Drenthe en de Werkgroep Florakartering Drenthe. Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, ongunstig bermbeheer en wijzigingen in beleid is het agrarisch gebied in Drenthe eentoniger geworden.

Drie bestuurders gaan zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Gedeputeerde Henk Jumelet gaat zich sterk maken voor het oranje zandoogje, een voor Drenthe karakteristieke boerenlandvlinder. Groen Links-Statenlid Henk Nijmeijer treedt op als ambassadeur voor de patrijs, een akkervogel en SP-Statenlid Ko Vester voor het grasklokje. Drie soorten die als graadmeters voor onze Drentse boerenlandnatuur kunnen functioneren. De provincie werkt de -eerder dit jaar aangenomen- motie ‘Boerenlandvlinders’ om tot een praktisch programma ter versterking van de natuur op het platteland.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde.

Bron: www.heeldrenthezoemt.nl

Door Henk Boer

%d bloggers liken dit: