Hoogeveen – Het Rijk stelt aan gemeenten voor 2015 en 2016 geld beschikbaar om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden voor de huishoudelijke hulp. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag met een uitgewerkt plan indienen bij het Rijk.

Het plan van de gemeente Hoogeveen is goedgekeurd; Hoogeveen ontvangt voor het plan voor 2015 € 560.000 en voor 2016 € 1.140.000. Wethouder Erik Giethoorn: ‘We zijn heel blij met deze extra middelen. Het geeft lucht aan cliënten die na hun herindicatie minder uren hulp krijgen en ook aan de aanbieders. Zij weten hoeveel werk ze kunnen verwachten in de komende twee jaar. Het geeft ze meer tijd om te werken aan hun toekomst.’

Het plan van Hoogeveen
De gemeente is bezig alle cliënten voor hulp bij het huishouden opnieuw te indiceren. Als de gemeente besluit een indicatie te verlagen, mag de klant de uren die geminderd worden, zelf bijkopen bij de zorgaanbieder. De gemeente vergoedt hiervoor dan € 12,50 per uur. Het overige deel van het uurtarief betaalt de cliënt zelf.

Door Henk Boer

Geef een reactie