Door: Philip Oosterlaak:

HOOGEVEEN – De maat is vol. ‘Verloskunde moet blijven in Bethesda’. Zaterdag 19 Mei trokken honderden demonstrerende Hoogeveners in optocht naar het ziekenhuis en hebben inmiddels duizenden bezorgde inwoners een petitie voor behoud van een volwaardig Bethesda getekend.

Zorg concern Treant liet dinsdag 16 mei weten de afdelingen verloskunde uit Hoogeveen en Stadskanaal te gaan verplaatsen naar Emmen. Zoals de verloskundigen in hun brandbrief al hebben aangegeven brengt dit onverantwoorde risico’s met zich mee voor moeder en kind. Voor de SP was dat, gesteund door GroenLinks, reden tot het organiseren van een lawaai demonstratie. Alle politieke partijen sloten zich hierbij aan en gingen voorop in de mars naar Bethesda. Om 1 minuut voor twaalf verstomde het lawaai van de ongeveer 1000 betogers voor het ziekenhuis. Hiermee werd uiting gegeven aan de vergaande gevolgen voor aanstaande ouders en ouders met zieke kinderen die afhankelijk zijn van de uitstekende zorg in ziekenhuis Bethesda.

SP-raadslid Jutta van den Oord verwelkomde de demonstranten voor vertrek bij het raadhuis. Vervolgens was het woord aan wethouder Erwin Slomp, CDA-kamerlid Agnes Mulder en actievoerder van het eerste uur Frits Kappers.
Van den Oord. , Sluiting van verloskunde en de kinderafdeling van Bethesda is een ramp voor ouders en kinderen in Hoogeveen en de gehele Z-O regio van Drenthe. Bovendien komt het voortbestaan van Bethesda daarmee op de tocht te staan. Zonder deze afdelingen verdwijnen belangrijke pijlers onder het ziekenhuis vandaan en leert de geschiedenis dat dit het begin is van het einde voor Bethesda”.

Volgens de Raad van Bestuur van Treant is sluiting van verloskunde in Hoogeveen nodig omdat er te weinig kinderartsen bereid zijn gevonden bij Treant te komen werken. Door de zorg in het Scheper ziekenhuis in Emmen te concentreren zou het mogelijk blijven verantwoorde zorg te blijven aanbieden voor de regio.

Van den Oord:
In omliggende ziekenhuizen is het gebrek aan kinderartsen toch echt een minder groot probleem. Treant is het resultaat van een mislukte fusie van drie ziekenhuizen en een reeks van conflicten binnen de nieuwgevormde Raden van Bestuur en Toezicht. Dit heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten tot het nulpunt is gedaald. Zowel onder het personeel als ook onder de inwoners in de Hoogeveensche regio. Het is nu tijd schoon schip te maken aan de top en met een schone lei opnieuw te beginnen. Dan is er een kans het verloren vertrouwen te herwinnen en het slechte imago van Treant om te keren. Alleen dan zullen de benodigde specialisten weer willen solliciteren op vacatures bij Treant.”

Bij het protest liepen opvallend veel kinderen en hun ouders mee. De kinderen deden enthousiast mee met het lawaai protest van potten en pannen, toeters en bellen. Jammer genoeg ontbrak het vliegtuig dat de boodschap ‘Verloskunde moet blijven!’ boven Hoogeveen zou laten rondcirkelen. Bij het opstijgen kwam de sleep met de tekst in de bosjes rondom het vliegveld terecht.

“Al met al denken wij dat Hoogeveen luid en duidelijk van zich heeft laten horen. Honderden mensen op de been. Duizenden die de petitie ondertekenen. Heel veel aandacht in de plaatselijke, regionale en landelijke media. Ondertussen is er een eenheid gesmeed in de plaatselijke politiek waarbij het voor alle politieke partijen duidelijk is dat Treant een onacceptabel beleid voert welke tot de ondergang van Bethesda kan leiden. We hopen hiermee een bijdrage te hebben kunnen leveren om zelfs in Den Haag te worden gehoord. Laat een ding duidelijk zijn: Nu en in de toekomst blijven we in Hoogeveen opkomen voor ziekenhuis Bethesda!”

Uit eerdere reportage:
In een protesttocht van zo’n 800 mensen vanaf het gemeentehuis  naar het Treant Ziekenhuis Bethesda.


Demonstranten lopen voor behoud kinderafdeling Treant Bethesda