Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen wil goede dienstverlening bieden aan klanten. Daarbij is het natuurlijk van belang te weten hoe klanten de dienstverlening van de gemeente ervaren. Daarom werd aan de klanten van de gemeente die een bijstandsuitkering, minimaregeling of bijzondere bijstand hebben, gevraagd mee te werken aan een klantbelevingsonderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC Onderzoek.

De gemeente Hoogeveen krijgt van de bijna 350 mensen die de enquête invulden, gemiddeld iets meer dan een zeven voor de dienstverlening. Wethouder Erik Giethoorn: ‘De uitkomsten geven ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn niet klaar, dat blijkt ook uit de uitkomsten. Als college van B&W bereiden we een inhoudelijke reactie voor op het rapport, waarin we ook ingaan op een vervolg.’

Het klantbelevingsonderzoek werd voor de eerste keer gehouden. Daarmee is het een nulmeting waarop vervolgmetingen volgen.

Door Henk Boer

Geef een reactie