Hoogeveen – Hoogeveen vervoert biedt in Hoogeveen vervoer aan voor mensen met beperkingen. Vanuit de gemeente De Wolden is de vraag gekomen daar ook voor vrijwilligersvervoer te zorgen.

De uitbreiding van de werkzaamheden vergt een uitbreiding van de rittenadministraties waarvoor een nieuw softwarepakket wordt aangeschaft. De Rabobank Zuidwest Drenthe verleent hiervoor een stimuleringsdonatie zodat er nu kan worden overgegaan tot de aanschaf van dit pakket.

De inwoners die gebruikmaken van Hoogeveen vervoerd zijn merendeels wat ouder doch ook jongere gebruikers van deze vervoersoplossing zijn zeer tevreden over de werkwijze en service die geboden wordt. De chauffeurs zijn allen betrokken en enthousiaste vrijwilligers die graag hun tijd en inzet ter beschikking stellen aan hun mede inwoners. In de gemeente De Wolden worden ook vrijwilligers geworven.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.hoogeveenvervoert.nl

Het aan te schaffen rittenregistratiepakket wordt gebouwd en geleverd door Flexram, een bedrijf dat ervaring heeft in het op maat maken van software voor vrijwilligersorganisaties.
Met dit pakket wordt de beheersing van meer autoritten mogelijk.

Op de foto: Reina Slomp, directiesecretaresse Rabobank en Thom de Bont, penningmeester Hoogeveen vervoert.

%d bloggers liken dit: