Hoogeveen – Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor heeft maandagavond 20 maart jl. haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. In deze ALV werden vijf jubilarissen gehuldigd.

Eén jubilaris kreeg een gouden speld met de inscriptie ’50 jr. HCM’, één jubilaris een horloge en een pen met daarop het logo van HCM en drie jubilarissen kregen de zilveren speld opgespeld. De partners kregen een bos bloemen overhandigd door Bieuwko Pruis, voorzitter van HCM. Henk Everts was in januari jl. 50 jaar lid. Henk is 18 februari jl. helaas op 74-jarige leeftijd overleden. Henk werd postuum en staande door de leden herdacht. De secretaris Ingelien Kreulen sprak een passend gedicht uit.

De jubilarissen zijn (van links naar rechts op de foto):
Bé Bols: 50 jaar lid; Willem de Leeuw, 25 jaar lid; Wim Koster, 25 jaar lid; Hans Drooglever, 40 jaar lid en Klaas van Achteren, 25 jaar lid, en geheel rechts: Bieuwko Pruis (voorzitter HCM).

In deze ALV werd ook stilgestaan bij het fenomeen ‘Bestuurlijke Vernieuwing’. Spreekwoordelijk gezien als ‘Het schaap met de vijf poten’. Het schaap zijnde ‘het Algemeen Bestuur’ met haar vijf poten. De vijf werkgroepen/ commissies zijnde de: Concert Commissie, Interne Zaken; Externe Zaken; Technische Zaken en Activiteiten Commissie. Deze bestuursstructuur heeft in het afgelopen jaar, ondanks de gewenningsperiode waarin het verkeerde, toch goed gewerkt. Zoals bedoeld werd de kruisbestuiving van mede- en samenwerking met en door alle werkgroepen en het bestuur goed ingevuld en functioneerde alles naar wens. Meetpunt hierin is de organisatie van de diverse concerten, Adventsconcert in Westerbork, Kerstconcert in Hoogeveen, het Voorjaarsconcert met het G-orkest Wilhelmina en het Benefietconcert voor ‘Light For The World, beide in de Oosterkerk.
En ook voor de twee concerten die nu in de steigers staan namelijk:
De uitvoering van de Passiestonde op zaterdag 8 april a.s. in de PKN-kerk De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen en het Oranjeconcert op 27 april a.s. in de Grote Kerk in Hoogeveen.

Vanuit elke werkgroep treedt één persoon op als ‘woordvoerder’ en is de schakel tussen bestuur en de betreffende werkgroep.

foto: André Weima.

Geef een reactie