Hoogeveen – Het Hoogeveens erfgoed (Museum De 5000 Morgen) wordt met ingang van 1 juli overgedragen aan de Stichting Bibliotheek Hoogeveen.museum5000morgen

Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeenteraad, de vrijwilligers en de medewerkers van Museum De 5000 Morgen zijn al geïnformeerd over dit besluit. Wethouder Erik Giethoorn: ‘Het Hoogeveens erfgoed wordt op deze manier voor de langere termijn veilig gesteld. De objecten blijven wel eigendom van de gemeente omdat ze vaak door inwoners ter beschikking zijn gesteld. De gemeente is de schatkamerbeheerder en de uitvoering wordt overgedragen aan de bibliotheek.

Opzet
Directeur Peter Speelman van de bibliotheek: ‘We gaan het Hoogeveens erfgoed presen-teren aan de hand van ‘De schatkamer van Hoogeveen’ en ‘Het verhaal van Hoogeveen’. De uitvalsbasis is de bibliotheek aan de Willemskade. Hier wordt de schatkamer letterlijk zichtbaar gemaakt, tentoongesteld en begint het verhaal van Hoogeveen. In de bibliotheek wordt ruimte gemaakt voor een aantrekkelijke opstelling van de topstukken van het Hoogeveens erfgoed en worden mogelijkheden gecreëerd om daar verhalen aan te verbinden.
Vanuit de bibliotheek wordt ‘Het verhaal van Hoogeveen’ verteld. Dit gebeurt in verschillende verschijningsvormen zoals erfgoededucatie aan jeugd en volwassenen, rondleidingen en stadswandelingen en met pop-up tentoonstellingen. Voor de invulling
van de schatkamer en het verhaal wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van
de huidige vrijwilligers en medewerkers.

Samenwerking
Hoogeveen heeft een rijk en actief historisch kader dat al heeft laten zien kwalitatief goede bijdragen te leveren aan het verhaal van Hoogeveen. Daarom wordt samenwerking gezocht met lokale deskundigen, historische verenigingen en kringen en ondernemers. Daarnaast is er minimaal twee keer per jaar een publieksactiviteit met een verrassende verschijningsvorm. Ook vinden er regelmatig grootschalige evenementen plaats rond
‘Het verhaal van Hoogeveen’.
De doelgroepen waarop wordt gericht, zijn onder andere het onderwijs, nieuwe inwoners en bezoekers aan Hoogeveen. Belangrijk hierbij is dat nieuwe doelgroepen worden aangeboord, verleid en worden vastgehouden.

Sluit aan op kader
De gemeente heeft de culturele organisaties uitdrukkelijk gevraagd om in te zetten op het vergroten van de slagkracht van culturele activiteiten met minder middelen en om samen te werken met amateurs en vrijwilligersorganisaties. Eén van de onderdelen van het voorstel van de C5 (vijf culturele partners) was om het museum door te ontwikkelen. Op deze manier wordt een aandeel geleverd in de bezuinigingen en wordt een cultureel aanbod gerealiseerd met ‘minder muren’.
Giethoorn: ‘De inbedding van het Hoogeveens erfgoed binnen een stevige en professionele organisatie past binnen de gestelde kaders en uitgangspunten.
Omdat de kosten van huisvesting worden betaald door de bibliotheek wordt hiermee ook de beoogde bezuiniging van 70.000 euro bij verkoop van het huidige pand van het museum gerealiseerd. Het huidige pand moet volgens planning uiterlijk op 1 november 2015 leeg zijn.’

Door Henk Boer

Geef een reactie