Hoogeveen – Het Hoogeveens erfgoed (Museum De 5000 Morgen) is verhuisd naar de bibliotheek. Het verhaal van Hoogeveen: afgegraven en opgebouwd. Onder deze noemer heeft de bibliotheek het erfgoed in een modern jasje gestoken.     demping-1971-schutstraat-kruis Op zaterdag 7 november (tijdens het Grootscheepsweekend) staan de deuren van de bibliotheek open voor iedereen om te horen en te zien wat de toekomstplannen zijn. Naast de vrijwilligers van het museum zijn ook professionals uit de museale wereld de afgelopen periode betrokken geweest bij het maken van deze plannen.

Schatkamer van Hoogeveen
Het verhaal van Hoogeveen wordt verteld aan de hand van de schatkamer van Hoogeveen. Oftewel de topstukken uit de museumcollectie: beelden, foto’s herinneringen en multimedia. In de loop der jaren zijn duizenden objecten verzameld. De bibliotheek blijft museale taken uitvoeren en doet dit in de vorm van een verhalenwerf, een actieve ontmoetingsplek. De verzamelde objecten blijven wel in bezit van de gemeente omdat ze veelal door inwoners aan de gemeente ter beschikking zijn gesteld.

De Verhalenwerf
Op dertien scheepswerven bouwden mensen samen aan nieuwe schepen. Deze werven zijn een symbool voor de ontwikkeling van Hoogeveen en voor de nieuwe rol van de bibliotheek. De Verhalenwerf wordt de plek waar Hoogeveners samen bouwen en werken aan de verhalen over het heden en verleden van Hoogeveen. Samen met betrokkenen zoals de historische verenigingen, vrijwilligers, het onderwijs, de culturele instellingen en bedrijven wordt gewerkt aan het verhaal van Hoogeveen.

Grootscheepsweekend
De bibliotheek gaat ook publieksactiviteiten organiseren en coördineren met verrassende tentoonstellingen. Zowel in de bibliotheek en op andere plekken in het centrum, de wijken en dorpen. Het Grootscheepsweekend op zaterdag 7 en zondag 8 november is een voorbeeld van zo’n erfgoedevenement. Tijdens het Grootscheepsweekend wordt de geschiedenis van de scheepvaart van Hoogeveen onder de aandacht gebracht. Wethouder Erik Giethoorn opent op zaterdag 7 november het evenement en het nieuwe museum in de bibliotheek.

Vanaf 7 november is een tijdelijke opstelling in het museum in de bibliotheek te zien: De Verhalenwerf in uitvoering. Heel veel schatten die tot nu toe zijn verzameld staan in grote transportkisten tentoongesteld. Ook zijn veel voorwerpen uit Museum De 5000 Morgen en voorwerpen die al lang voor het publiek verborgen lagen in een depot te bekijken. De toegang is gratis.

Sluit aan op kader
De door de gemeenteraad vastgestelde ‘Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013’ vraagt de culturele organisaties in te zetten op het vergroten van de slagkracht van culturele activiteiten met minder middelen en om samen te werken met amateurs en vrijwilligersorganisaties. Eén van de onderdelen was om het museum door te ontwikkelen. Wethouder Giethoorn: ‘De inbedding van het Hoogeveens erfgoed binnen een stevige en professionele organisatie past binnen de gestelde kaders en uitgangspunten.’ Omdat de kosten van huisvesting worden betaald door de bibliotheek wordt hiermee ook de beoogde bezuiniging van 70.000 euro bij verkoop van het pand van het museum (aan de Hoofdstraat) gerealiseerd. Het pand staat nog te koop.

Door Henk Boer

Geef een reactie