Politiek

Hoogeveensche gemeenteraad nodigt u uit als Gast van de Raad

Hoogeveen – Op 16 februari wordt er Tijdens een informele bijeenkomst uitleg gegeven over wat de gemeenteraad doet en hoe het proces rondom de vergaderingen verloopt. U krijgt een rondleiding aangeboden. Het programma “Gast van de Raad” begint om 17.45 uur.

(Locatie: Raadhuisplein 1 Hoogeveen) Rond 18:15 uur zal onder het genot van soep en een broodje meer verteld worden over het dagelijkse werk van het gemeentebestuur. Tijdens de bijeenkomst krijg je ook meer uitleg over het debat in de raad, de politieke partijen en het spel tussen het college en de gemeenteraad. Aansluitend kan plaatsgenomen worden op de publieke tribune om een openbare raadsvergadering bij te wonen.

Op de raadsagenda staan volgende week 2 onderwerpen: besluitvorming rond het initiatiefvoorstel zondag openstelling en een informerende vergadering over de herinrichting van de raadzaal. De raadsvergadering begint om 19:30 uur. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om vragen te stellen aan raadsleden en een hapje en drankje te nuttigen.