Hoogeveen – Het Hoogeveen Bouwpakket, dat liep van 1 mei 2013 tot 1 januari van dit jaar, is succesvol geweest. Dat staat in de laatste effectrapportage, die de resultaten laat zien in de periode van 1 mei 2014 tot 21 december 2014.

De gemeenteraad besloot begin december naar aanleiding van eerdere resultaten om de meest succesvolle maatregelen uit het tijdelijke stimuleringsproject om te zetten naar vast beleid. Het gaat om maatregelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de stimulering van de lokale werkgelegenheid in de bouwsector, aan het consumentenvertrouwen en de beweging in de woningmarkt en aan de verduurzaming en verbetering van de woningvoorraad.

Veel investeringen en opdrachten
Uit de laatste effectrapportage van Het Hoogeveen Bouwpakket blijkt dat het bouwpakket veel investeringen en opdrachten voor de bouw heeft opgeleverd. De gemiddelde afhandeltermijn van alle aanvragen daalde tot ongeveer 3 weken. Voor de komst van het bouwpakket was dit 4,5 week. Ook zijn ten opzichte van de situatie voor het bouwpakket meer opties op bouwkavels genomen en zijn in totaal vijftien koopovereenkomsten getekend. Bij particulieren bleek er veel belangstelling te zijn voor de stimuleringsregeling energiebesparing. De vierde tranche van de regeling was al uitgeput voor de laatste bouwinformatiemarkt had plaatsgevonden. In totaal heeft de regeling energiebesparing bijna 2,5 miljoen euro aan werk opgeleverd, waarvan 1,4 miljoen euro bij Hoogeveense bedrijven.

Sneller van dienst zijn
Volgens wethouder Anno Wietze Hiemstra blijft het faciliteren van ruimtelijke initiatieven de komende jaren van groot belang om Hoogeveen aantrekkelijker te maken. ‘We vinden het als gemeente belangrijk om te bezien wat we op lokaal niveau kunnen doen om initiatieven te stimuleren, initiatiefnemers met concrete plannen sneller van dienst te zijn en eventuele barrières weg te nemen. Dan hebben we het over nieuwbouw, verbouw, bedrijfsuitbreidingen, stimulering van de werkgelegenheid en dergelijke.’

Door Henk Boer

Geef een reactie