Hoogeveen – (27-11-15) In de Whitebox van het Postkantoor heeft de kick-off plaatsgevonden van de Hoogeveense Uitdaging.

Foto: Kim Stellingwerf

De Hoogeveense Uitdaging wil maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in de regio Hoogeveen bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Hoogeveense Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht. Vanuit de Hoogeveense Uitdaging worden maatschappelijke organisaties en bedrijven gestimuleerd tot concrete acties met gesloten portemonnee. Doel hiervan is: het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren.

Door Henk Boer

Geef een reactie