Hoogeveen – “Onze nieuwe huisartsenpraktijk in Het Klooster Hoogeveen wordt een voorloper van wat komen gaat.”

kloosterhuisartsen

De Hoogeveense huisartsen Henk Kuiper en Bart Dahler verhuizen naar het monumentale klooster aan de Brinkstraat om beter in te kunnen spelen op de veranderingen waar de huisartsenzorg mee te maken krijgt. Sleutelwoorden: totaalaanpak, preventie en samenwerking.

“Steeds meer chronische zorg wordt vanuit het ziekenhuis overgeheveld naar de huisarts”, vertelt Henk Kuiper. “We krijgen een meer aansturende functie en pakken de zorg op samen met praktijkondersteuners en assistentes. Maar daarnaast zullen we ook partners moeten vinden. In het klooster zijn die partners als thuiszorg, preventieverpleegkundigen, psychologen en diëtisten al aanwezig.”

Bart Dahler maakt met een ander voorbeeld de meerwaarde van Het Klooster Hoogeveen duidelijk. “Als ik patiënten vertel dat ze gezonder moeten eten, blijven ze vaak toch met vragen achter. In het klooster worden workshops over gezonde voeding gegeven. Veel mensen weten niet wat mogelijk is. De workshops worden verzorgd door restaurant Van ’t Hooge, in hun vestiging in het klooster draait het om gezond en biologisch.” Bijkomend voordeel van het overhevelen van de zorg van ziekenhuis naar huisarts: de huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico en is daarmee gratis.

Mensen motiveren
De bekende Hoogeveense huisartsen Kuiper en Dahler willen met hun nieuwe praktijk een flinke stap vooruitzetten. Bij vijftien tot twintig chronische ziektebeelden worden patiënten integraal, in hun totaal bekeken. Het volledige risicoprofiel wordt in beeld gebracht en besproken. Daarbij is veel aandacht voor preventie.

“De kern blijft huisartsenzorg”, vertelt Dahler, “maar preventie wordt wel steeds belangrijker. Het is niet iets alleen voor ouderen of alleen voor jongeren. Preventie speelt een rol bij alle leeftijden. Bij psychische klachten, hoge bloeddruk, overgewicht en slechte eet- en leefgewoonten. Het is mooi om mensen te kunnen motiveren in een inspirerende omgeving.”

“Dat alles doen we straks in het klooster waar we werken met allemaal mensen met dezelfde motivatie”, vult Kuiper aan. “We bieden integrale zorg aan en kunnen efficiënt communiceren en snel schakelen. Structureel zullen we een keer per week patiënt overstijgend overleg hebben.”

Hoogeveen loopt voorop
Met hun nieuwe praktijk in het klooster lopen de twee huisartsen voorop. De visie die Drenthe-breed is ontwikkeld, wordt in Hoogeveen het eerst vormgegeven als het gaat om de brede aanpak van chronische ziekten en preventie.

“We hadden al langer samen ideeën”, vertellen de twee huisartsen, “maar nu gaan we zelfs nog een paar stappen verder. Er blijft al te lang te veel liggen. Er mist nog veel in de preventieve zorg.”

Huisarts Kuiper: “We hebben straks een zogenaamde zorgstraat per patiënt. Er zijn met alle zorg- en hulpverleners duidelijke afspraken over het traject, over wie wat doet. We kunnen elkaar daar zo nodig op aanspreken en goed evalueren.”

Ingezonden stuk

Door Henk Boer

Geef een reactie