Foto: Martin Schonewille

HOOGEVEEN – Regionieuws Hoogeveen had de eer de estafettestok voor vrijwillige inzet door te geven aan de volgende bestemming: dit is het Huus van de Taol geworden, en niet alleen de recent benoemde taolschulte van Hoogeveen Yvonne Bijl, maar het hele team dat zich vrijwillig inzet in Hoogeveen, 8 personen sterk.

Foto: Martin Schonewille

“Bij de overdracht van de functie van taolschulte is het zo dat je letterlijk de stok oppakt en daarmee in functie bent getreden”, vertelt Yvonne. De vrijwilligersgroep nam vandaag ook daadwerkelijk de estafettestok over van Regionieuws Hoogeveen. Als waardering voor hun vrijwillige inzet voor het blijvend onder de aandacht brengen en stimuleren van de Drentse taal. In Hoogeveen uiteraard spe-ciaal voor ’t Ogeveins’. Daarom schrijft Yvonne Bijl tweewekelijks (op donderdag) een column in het Drents op de nieuwssite Regionieuws Hoogeveen.

Maar de werkgroep doet meer: zo hebben zij in maart ‘streektaolmaand’ in maar liefst 30 van de 39 basisscholen in de gemeente voorgelezen in het Drents en komen de vrijwilligers ook graag in ver-zorgingshuizen om een middag of avond voor te lezen of te vertellen. Dit wordt door vele bewoners zeer gewaardeerd, vandaar dat de werkgroep momenteel de belangstelling peilt bij de verschillende instellingen. Het bereiken en betrekken van jonge mensen bij de streektaal is lastig. De werkgroep ziet hier wel kansen via moderne muziek in het Drents. Denk bijvoorbeeld aan Mooi Wark en Isa Zwart.

De werkgroep in Hoogeveen kan zeker versterking gebruiken van ‘Keurnoten’, ambassadeurs in een dorp of wijk, in onze gemeente vooral in de buitendorpen. Een grotere werkgroep kan nog meer activiteiten opzetten voor verschillende doelgroepen op het gebied van taalpromotie, muziek, on-derwijs of streektaalmuziek.

Het Huus van de Taol is actief in alle gemeenten van Drenthe. Zoals zij zelf verwoordt op de website:  “Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen. Het Huus van de Taol vindt de streektaol slim weerdevol oet cul-tureel én taolkundig oogpunt. Het is een mandielig bezit waor wij met mekaor zunig op weden moet.”

Geef een reactie