Het thema is: ‘Een thuis bieden’
Na een lange periode eindelijk weer een IEC-zangdienst. De voorganger is Ernst-Paul Paans uit Hoogeveen m.m.v. het Interkerkelijk Koor Edoza uit Sneek o.l.v. dirigent Jan Hibma Het koor zingt voor de dienst nog een aantal liederen. De organist is Harm Hoeve uit Rouveen. Er worden wel twee collectes gehouden voor de onkosten. Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee. ACR Kuipers IEC-Hoogeveen.

Edoza
Het Sneeker Mannenkoor Edoza, met de bijzondere klank, vormt al meer dan 60 jaar een onderdeel van de samenleving. Begonnen in Sneek (1958) met veertig leden, telt het koor nu ca. 80 zangers, die uit een groot deel van de provincie komen. Edoza staat al meer dan 25 jaar onder leiding van de enthousiaste dirigent Jan Hibma. Het koor is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de bekendste mannenkoren van Friesland.

Maar ook buiten de provinciegrenzen is het Sneeker Mannenkoor inmiddels bekend. Regelmatig treedt het koor op in Noord-Holland, Drenthe en Overijssel. Daarnaast werden er ook vaak reizen georganiseerd naar het buitenland. Een tournee naar Canada, een rondreis door Oost-Europa, België, Duitsland, Engeland, Oostenrijk… om maar een aantal te noemen. Het repertoire van EDOZA is breed. Christelijke liederen vormen de basis


(EDOZA betekent: Evangelie Door Zang) en ook Negro spirituals en koralen Worden veelal gezongen. Maar ook klassieke muziek, waaronder het prachtige Slavenkoor uit ‘Nabucco’ van Verdi, en ook werken van Tsjaikovski, Grieg en Parker. Bovendien populaire liederen in het Fries, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Hongaars, Zweeds en zelfs Russisch maken deel uit van het meer dan 600 stukken grote repertoire.

2 oktober

Locatie: Hoofdstraatkerk in Hoogeveen
lineke.grevers@live.nl
Aanvang om 19.00 uur.

Geef een reactie