Hoogeveen – Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de subsidieaanvragen van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en Koenen Bouw voor ICE World Drenthe af te wijzen. Beide businesscases zijn nog niet sluitend en geven onvoldoende zicht op een duurzame exploitatie. Daarmee zijn de aanvragen niet rijp genoeg om op dit moment een provinciale investeringsondersteuning te verlenen. De gemeente Assen en Hoogeveen kunnen in 2017 nog wel een beroep doen op het laatste steuntje in de rug.

Waardering voor grote stap voorwaarts
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij hebben grote waardering voor de inzet van de initiatiefnemers. Ze hebben allebei grote stappen gezet in de vervolmaking van het ijsbaanplan. Tel daar het enthousiasme, het vele werk en de reuring in Drenthe bij op en niks lijkt de schop in de grond in de weg te staan. Echter we hebben de beide plannen beoordeeld en onafhankelijk laten toetsen. We moeten hieruit concluderen dat duidelijk naar voren komt dat beide plannen geen sluitende begroting kennen en daarmee nog geen zicht geven op een duurzame exploitatie. Er is een flinke stap voorwaarts gezet, maar die biedt nog onvoldoende zicht op een toekomstbestendige ijsvoorziening in Drenthe.“

Hoe nu verder
“Verschillende onderzoeken tonen aan dat een bovenregionale ijsvoorziening in Drenthe niet onmogelijk is, maar het feit dat we er al meer dan twee jaar over praten geeft aan dat ondernemen in ijs risico’s met zich meebrengt. Dat zien we ook terug in de onafhankelijke financiële analyse. Omdat we hebben geconstateerd dat beide initiatiefnemers, gesteund door de gemeente Hoogeveen en Assen, willen werken naar een 100% sluitende businesscase, hebben wij besloten om het aanbod voor een investeringsondersteuning in 2017 beschikbaar te houden voor de gemeente Assen of  Hoogeveen. Dit onder de volgende voorwaarden:

Uit het collegebesluit: “Er sprake is van een sluitende businesscase op grond waarvan de betreffende gemeente de realisatie en dekking van de investering, die zicht geeft op een duurzame exploitatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening, garandeert en deze garanties bekrachtigd zijn in een gemeenteraadsbesluit. De mogelijke aanvragen door gemeente Hoogeveen of Assen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.”

Tot slot: De initiatiefnemers en de Gemeenten Hoogeveen en Assen zijn over het collegebesluit persoonlijk door Gedeputeerde Henk Jumelet op de hoogte gebracht. De conclusies van Gedeputeerde Staten en de onafhankelijke financiële analyse zijn in te zien via de website van de Provincie Drenthe.

Geef een reactie