Hoogeveen – Donderdagmiddag 23 februari werden alle 16 nestplaatsen voor ijsvogels opgeleverd als blijvende herinnering aan het waterschap Reest en Wieden, dat op 1 januari 2016 fuseerde met Waterschap Groot Salland tot Waterschap Drents Overijsselse Delta  (WDODelta). Waterschap Drents Overijssels Delta werkte hierin samen met Landschapsbeheer Drenthe. Met grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en particulieren is gezorgd voor goede spreiding van de nestgelegenheden. Voor elk jaar dat het Waterschap Reest en Wieden heeft bestaan is er één nestplaats gerealiseerd.

In De Schildhoeve werd begonnen met inleidingen door Kathelijn De Maeijer van Landschapsbeheer Drenthe en Jelle Harder, winnaar van de Paul Fentener van Vlissingen / AD Natuurprijs in 2006 en lid van de IJsvogelwerkgroep het Gooi.

De ijsvogel wordt steeds meer gezien, mede dankzij het werk van de waterschappen. Het vogeltje kan namelijk alleen overleven bij helder, visrijk water van goede kwaliteit. Ook in de Hoogeveense wijken in de buurt van de Olde Kene kunnen de ijsvogels gespot worden, vooral jonge vogels aan het eind van de zomer.

Het aanbrengen van de nestgelegenheden was destijds een initiatief van bestuurders Mark Tuit (PvdA en IVN), Gerard van den Berg (Natuur) en Obe Brandsma (Water Natuurlijk). De uiteindelijke realisatie bij Olde Kene is gedaan door twee vrijwilligers, te weten IVN-vrijwilligers Henk Derks en Bjorn Olthof  samen met Rinus Dillerop van gelijknamig natuuradviesbureau. Met de oplevering van vandaag is de klus geklaard en werd het even bestuurlijk gemarkeerd.

Onderhoud door vrijwilligers
Om voor ijsvogels aantrekkelijk te blijven, worden de nestplaatsen jaarlijks onderhouden door Landschapsbeheer Drenthe. Dit onderhoud vindt in januari en februari plaats, omdat vanaf maart de ijsvogels beginnen met het graven van nestgangen. Het onderhoud bestaat vooral uit het afsteken van de wanden en eventueel terugsnoeien van hinderlijke vegetatie. Daarnaast worden de nestplaatsen minimaal twee keer per broedseizoen gecontroleerd op gebruik. De onderhoudswerkzaamheden zijn door Landschapsbeheer Drenthe opgenomen in het streekbeheer (begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers).

De finishing touch, het aanbrengen van een tak door Jelle Harder
%d bloggers liken dit: