NIEUW MOSCOU – Het is alom bekend, dat de natuur drastisch terug gaat. Elk land kent zijn eigen problematiek en zoekt oplossingen om dit probleem aan te pakken op hun eigen manier. Ten tijde van de bloei van de linde en vuilboom zijn de gebieden niet alleen zijn een lust voor het oog, maar ook voor het oor. Het gezoem van de bijen en insecten is rustgevend. Het zou dus mooi zijn als er meer van dit soort bomen worden gepland, zodat de bijen en insecten daarop kunnen halen.

Helaas is er voor de bijen en insecten na de bloei van de linde- en vuilboom weinig nectar te halen in de natuur. Er groeit dan niet veel meer. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals de droogte, de tegeltuinen, de insecten- en onkruidverdelgers.

Daarom heeft de werkgroep “Bloeiend Nieuw Moskou” besloten, zich in te zetten om daar waar mogelijk de natuur een handje te helpen. Een eerste project wat vorig najaar uitgezet is, is dat met leerlingen van de school De Hoeksteen. Zij werden daarbij geholpen door hun ouders. Op een zaterdagmorgen in het najaar van 2018 hebben zij in de buurt Nieuw Moskou Silphie planten “uitgedeeld” aan de bewoners. Als je nu door de buurt rijdt, zijn er op diverse plekken Silphie planten van 210 cm hoog te zien. Deze zullen nog wel groter worden en sommige planten laten ook al knoppen zien. Naar verwachting zullen er over een week of 3 deze planten in bloei komen te staan, wat niet alleen mooi om te zien is, maar vooral zijn de bloemen voedsel voor de insecten

Niet alleen de werkgroep is druk in de weer, ook de bewoners dragen hun steentje bij, zoals: Door bewoners zijn er zonnebloemen gezaaid, die straks hun bloemenpracht laten zien en voer betekenen voor de insecten. Daarnaast is er door de bewoners in de verschillende tuinen en langs de bermen zaad voor een weelderige bloemenpracht gezaaid en allemaal met het doel voedsel leveren voor de insecten. Planten van nectar-houdende planten (vuilboom en linde). Op 3 plaatsen in de buurt zijn door de bewoners de dicht geslipte wieken schoon getrokken, waardoor planten en bloemen beter kunnen groeien.

Misschien is het andere bewoners niet de bedoeling geweest om de sloten dicht te laten slibben, dus misschien zijn er nog meer bewoners, die na het lezen hiervan even tijd willen steken om de wieken schoon te trekken, zodat er weer planten kunnen groeien, die van belang zijn voor de insecten. Wat dat betreft ziet de toekomst in onze streek er rooskleurig uit ten opzichte van andere streken. Het is erg belangrijk, dat er zoemende bijen en insecten komen. De werkgroep “Bloeiend Nieuw Moskou” wil hier ook haar steentje aan bij dragen en heeft contact gelegd met diverse instanties. De werkgroep betrekt de jeugd in haar plannen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De leerlingen van De Hoeksteen zijn erg gemotiveerd en worden daarbij geholpen door de ouders.

Daarnaast krijgen we steun van allerlei kanten: Smederijen
Een afvaardiging van de Smederijen maakt inmiddels deel uit van onze werkgroep en mogelijk dat zij ons een financiële bijdrage kunnen geven om onze plannen te realiseren.
Drents Landschap
Deze instantie maakt ook deel uit van de werkgroep. Daarnaast is door hen een project gestart “Nederland Zoemt”. Ze bezorgen inheemse plantjes door Drenthe, leveren gereedschappen voor goede initiatieven en geeft advies op allerlei gebied & Provinciale Staten: Henk Jumelet zet zich in voor de natuur en draagt op een positieve wijze bij aan de ommekeer van de natuur

Inmiddels is de oriëntatiefase achter de rug en gaan we verder met de volgende stappen. In het najaar willen we nog een aantal activiteiten uit zetten. We willen op zaterdag 28 september een natuurdag organiseren in onze buurt. De bedoeling van deze dag is om onderling kennis en informatie uit te wisselen, plantjes ruilen of verkopen. Op een nader te bepalen datum willen we een snoeidag voor vruchtbomen organiseren. Het Drents Landschap zal dan aanwezig zijn om advies en uitleg te geven Tevens willen we in de herfstperiode een dag organiseren, waarbij we de zaadjes van de Silphieplanten willen gaan oogsten, zodat die gepoot kunnen worden om deze later uit te zetten, bijvoorbeeld in de omliggende dorpen. Bijenkijkmomenten – belangstellenden kunnen zich opgeven om eens een kijkje te nemen in een bijenkast. Je kan dan het volgende zien:

  • Raten met honing
  • Raten met bijen
  • Raten met eitjes
  • Bijen aan het werk

Geef een reactie