Hoogeveen – In de koude middag van zaterdag 20 januari jongstleden bracht de kersverse Commissaris van de Koning een bezoek aan de garagebox en de vrijwilligers van stichting De Reddende Engel aan de Lijster. Zij was hierover getipt via de site ‘Tip de Commissaris’. Hier kunnen inwoners van Drenthe projecten, mensen of plekken aandragen waarmee de Commissaris volgens hen echt kennis moet maken.

Onder het genot van een kop koffie of thee (het was erg koud in de box) vertelde Anja Engels voor wie de stichting in de bres springt. Mevrouw Klijnsma was onder de indruk hoe netjes de box ingericht is. De aanwezige vrijwilligers vertellen hoe de Stichting ontstaan is en wat zij zoal inzamelen voor mensen die het hard nodig zijn, hoeveel werk zij hiervoor verzetten en dat de box elke zaterdag (vanaf het voorjaar ook op maandag en woensdag) geopend is.

Wat Anja met name richting de gemeente wil delen is de wens voor een minimahotel in Hoogeveen; alle organisaties, hulpverleningsinstanties voor minima, onder één dak. Voor hulpbehoevende Hoogeveners zou het mooi zijn dat men op één plek terecht kan voor alle hulp. Ze vertelt dat de gemeente het (nog) een stap te groot vindt. Klijnsma stelt voor dat de stichting een aantal gemeenteraadsleden uitnodigt om te komen kijken. Zelf zal ze haar bevindingen terugkoppelen naar de wethouder. De burgemeester had ze al over haar bezoek aan De Reddende Engel ingelicht. Een bezoek van de wethouder en raadsleden zou goed zijn om te laten zien wat de stichting allemaal doet en dat er dan nagedacht wordt over wat er eventueel dan mogelijk is qua samenwerking met andere organisaties.

Anja vertelt ook dat ze geen subsidie krijgen omdat ze een particulier initiatief zijn en dat ze proberen een potje aan te leggen door bijvoorbeeld het doorverkopen van brood via een bakker of het verkopen van spullen die ze niet kwijt kunnen. Dit levert niet veel op, maar alle beetjes helpen.

Klijnsma benadrukt nogmaals dat ze het een mooi initiatief vindt en dat geen mens kan bepalen waar zijn of haar wieg staat. ‘Mensen moeten voor mensen zorgen’. En dat draagt deze stichting mooi uit.

Fotobijschrift: Na dit goede gesprek heeft Henk Boer van De Hoogevener een paar mooie foto’s gemaakt van het gezelschap.

Tekst: Ivonne de Groote. (Redacteur van de Goudsmid)

zie ook het artikel van 20 januari

Geef een reactie