Hoogeveen – Maandag 30 januari bezoekt Tweede-Kamerlid Renske Leijten Hoogeveen. De afdeling Hoogeveen van de SP organiseert dan in de Vredehorstkerk een informatieavond over de (ziekenhuis)zorg en het zorgstelsel in Nederland.

SP-voorzitter Ineke Bekkering is blij met de komst van Leijten: “De SP staat op het standpunt dat de marktwerking in de zorg funest is. We ondervinden dat zelf in Hoogeveen met ons eigen ziekenhuis Bethesda, dat slachtoffer wordt van de marktwerking, expansiedrang en fusiedrift. Keuzes worden vooral bepaald op basis van economische motieven en dat heeft grote gevolgen voor de bewoners in deze regio. De zorg wordt letterlijk minder goed bereikbaar. Het actiecomité dat de SP in 2012 heeft opgericht is weliswaar opgeheven maar een aantal actievoerders volgt de ontwikkelingen nog steeds op de voet en zij luidden in december opnieuw de alarmbellen toen zij in het bezit kwamen van een intern advies over de toekomst van Bethesda. Op de zorgavond zal Frits Kappers, actievoerder van het eerste uur, ingaan op dit interne advies en de gevolgen daarvan voor ons ziekenhuis.”

Bekkering: “Renske Leijten was in het verleden betrokken bij de acties rond Bethesda, en het actiecomité heeft steeds contact met haar gehouden. Zij zal op 30 januari zeker haar visie geven op de ontwikkelingen in Bethesda en dat ook in een breder perspectief plaatsen. De SP heeft in haar verkiezingsprogramma ondermeer nadrukkelijk staan dat er een fusieverbod moet komen en dat ziekenhuislocaties volwaardig moeten blijven bestaan, met behoud van spoedeisende hulp (SEH), een intensive care (IC) en klinische verloskunde . Dat is van belang voor de bevolking maar ook voor de werkgelegenheid. Bethesda is een prima ziekenhuis, met goed en deskundig personeel en dat mag niet verdwijnen!”

Renske Leijten gaat ook in op een ander belangrijk initiatief van de SP: het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Een plan, dat inmiddels door velen wordt omarmd. Het is een feit dat niet zozeer de zorg, maar vooral het zorgstelsel duur is. Denk aan de miljarden die gemoeid zijn met de reclames, sponsoractiviteiten, de dure gebouwen en grof verdienende zorgbestuurders. Er gaat ontzettend veel geld naar andere zaken dan directe zorg. En dan hebben de zorgverzekeraars ook nog 11 miljard (!!!) op de plank liggen! Als dat alles wordt aangepakt, kan het eigen risico worden afgeschaft. Het eigen risico, dat mensen moeten betalen boven de maandelijkse zorgpremie is niets anders dan een boete op ziek zijn, en daarmee worden mensen extra gedupeerd. Bekkering: “Het effect van het eigen risico is ondermeer dat mensen een bezoek aan een specialist uitstellen of zelfs afstellen, waardoor de ellende en uiteindelijk ook de zorgkosten alleen maar groter worden.”

Over al deze zaken, en nog meer komt Renske Leijten spreken. Natuurlijk gaat zij ook in op vragen uit de zaal. De avond wordt georganiseerd in De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is uiteraard gratis .

Geef een reactie