Hoogeveen – De Historische Kring Hoogeveen organiseert ook dit jaar weer een Kiekiesdag en wel op woensdag 27 december a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in `t Kringhuus aan de Schutstraat 167 te Hoogeveen.

Er zijn schoolfoto’s te bekijken van veel scholen in de gemeente Hoogeveen in de periode vanaf 1940 tot heden. Van veel leerlingen op de foto’s zijn de namen niet bekend, maar dat zal ook na deze “Kiekiesdag” wel anders zijn als iedereen die in de gemeente Hoogeveen op school heeft gezeten zichzelf herkent op een foto. Ook zijn op die dag schoolfoto’s, die nog niet in het bezit zijn van de Historische Kring, van harte welkom om de collectie compleet te maken. Bezoekers hoeven geen afstand te doen van de foto’s, ze kunnen ter plekke worden gescand.

Om de “Kiekiesdag” te bezoeken hoeft men geen lid te zijn van de Historische Kring, iedereen is van harte welkom. Het Kringhuus is elke dinsdagmiddag open van 13.00 tot 16.30 uur.

kiekjes-dag.jpg

%d bloggers liken dit: