PESSE – Nadat de Hervormde kerk was verkocht, kwam Henk Post bij de Pioniers met het aanbod om de kerkklok aan de inwoners van Pesse te schenken en met het idee om een klokkenstoel te bouwen op de oude begraafplaats. Gemeente Hoogeveen verleende toestemming voor de bouw, er werd een werkgroep opgericht en er ontstonden prachtige plannen.

Er was een klok over en er was een plan, maar er was geen geld. De eerste stap was deelnemen aan de Smederijen van Pesse. Met de hulp van een aantal Pioniers, verkleed als monnik en onder begeleiding van muziek van André Van Duin, werd het eerste succes geboekt. De inwoners van Pesse steunden het idee massaal. De werkgroep kregen de meeste stemmen en wonnen de eerste prijs. Daarna volgde de inschrijving voor Vitaal Platteland en begin 2018 mochten de werkgroep daar onze aangevraagde bijdrage ophalen. De opbrengst van de kerstdienst 2017 werd aan het project geschonken en de gezamenlijke kerken deden een donatie. Daarnaast hebben de werkgroep diverse ondersteunende giften ontvangen.

Zo’n klokkenstoel bouwen is niet niks. De werkgroep bezochten het klokkenmuseum in Heiligerlee, waar de klok in 1877 is gegoten, om ons daar te laten voorlichten. Ook hebben de werkgroep gekeken bij bestaande klokken in Borne en hebben de werkgroep contact gehad met de eigenaars van de klokkenstoel in Garsthuizen die wij aanvankelijk als voorbeeld hadden genomen.

Toen is er aan de hand van schetsen een bouwtekening gemaakt van de klokkenstoel. Na verschillende partijen te hebben gepolst, kozen de werkgroep voor timmerlieden uit Pesse om de stoel te maken. Het dak is voorzien van zink door een inwoner van de Oosterhof, die zich daarvoor vrijwillig had aangemeld. De klokkenstoel is geplaatst met de hulp van ondernemers uit Pesse, die hun materiaal en machines belangeloos ter beschikking hebben gesteld.

Nu de klok nog: luiden, klepelen of hameren. Informeren bij verschillende partijen leverde niet het gewenste resultaat op. De werkgroep kwamen er maar niet uit, hoe nu verder… Uiteindelijk hebben De werkgroep de klok achterin de auto gezet en zijn de werkgroep naar Noord-Brabant gereden, naar een van de laatste nog praktiserende klokkenmakers in Nederland. Daar werden de werkgroep van de benodigde informatie voorzien en besloten de werkgroep de klok achter te laten. De klok zou worden klaargemaakt om in de klokkenstoel te worden geplaatst. Donderdag 28 februari was het zover: de klok werd in de klokkenstoel gehangen.

Vanuit de werkgroep zal een groepje klokkenluiders worden gevormd dat, volgens protocol en op aangeven van de uitvaartleiders, de klok gaat luiden bij uitvaarten en tijdens de dodenherdenking op 4 mei. De officiële ingebruikneming was vanmiddag om 14.00 uur op de begraafplaats in Pesse.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: