Nieuws uit Hoogeveen

KONE Doet ook actief in Hoogeveen

Hoogeveen – Ruim 100 medewerkers van KONE zetten zich op woensdag 10 mei in voor het goede doel en leveren hun bijdrage aan diverse maatschappelijke projecten. Hiermee dragen zij bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie.

Deze dag biedt de medewerkers een mooie gelegenheid om zich in te zetten voor een project dat zij een warm hart toedragen. Ook in Hoogeveen zetten veertien medewerkers zich in.

Projecten
In overleg met lokale intermediairs is gezocht naar projecten in de buurt. In Hoogeveen heeft Monique Huizenga, coördinator van de Hoogeveense Uitdaging, bemiddelt met als resultaat dat veertien medewerkers van KONE zich actief inzetten bij Van Boeijen locatie de Meteoor. In de Meteoor bevinden zich onder meer appartementen voor ouderen met of zonder zorgvraag en appartementen voor mensen met een verstandelijke handicap. De medewerkers van KONE knappen de huiskamer en de gang op door een schilderbeurt. Door het gebruik van rolstoelen en andere hulpmiddelen is dit behoorlijk beschadigd en na twaalf jaar toe aan een opknapbeurt. De bewoners hebben zelf niet de mogelijkheid om deze activiteit op te pakken en daar maken de medewerkers van KONE het verschil. Een aantal bewoners is aanwezig om te helpen waar mogelijk. Door gezamenlijk koffie te drinken en te lunchen is het vooral een doe-activiteit met een sociaal, gezellig karakter.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor KONE. KONE Doet organiseren we, na het succes van vorig jaar, dit jaar voor de tweede keer. Ik ben trots dat er vanuit onze medewerkers weer zoveel animo voor is. Deze dag zal een leerzame ervaring zijn en daarbij stimuleert het de teamspirit. Het houdt bij KONE niet op na het leveren van een installatie – lift, roltrap of automatische deur. Wij bekommeren ons om onze eindgebruikers door een zo goed mogelijk People Flow™ te bieden. Met KONE Doet willen wij op een bijzondere manier iets teruggeven aan de maatschappij en aan mensen die dagelijks gebruik maken van onze installaties.” Aldus Harold Bussing, Algemeen Directeur KONE Nederland.

Hoogeveense Uitdaging
Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is om samenwerking tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met gesloten beurs. Simpel gezegd de Hoogeveense Uitdaging zorgt voor verbinding in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht (extra handjes, materialen, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren. Zie voor meer informatie: www.hoogeveenseuitdaging.nl. De actie van KONE is een mooi voorbeeld en laat zien wat bedrijven kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties, door alleen handjes ter beschikking te stellen. Voor de medewerkers een leuke onderbreking van de werkweek maar de activiteiten leiden tot fantastische resultaten voor de maatschappij. Monique Huizenga is tevreden en geeft aan ‘Zo makkelijk kan het zijn!’.