HOOGEVEEN – Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 juni getuige van de ondertekening van Muziekakkoord Drenthe in Theater De Tamboer in Hoogeveen. In Muziekakkoord Drenthe beloven scholen, culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe.

Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. Ook ambassadeur Méér Muziek in de Klas Ilse De Lange is aanwezig.

Feestelijke start
De ondertekening van Muziekakkoord Drenthe wordt gevierd met het lied Doe je mee van de Drentse zangeres Martijje dat door 500 leerlingen van basisscholen in De Tamboer wordt gezongen. De kinderen vertegenwoordigen allemaal één van de Drentse gemeenten. Verder is er een feestelijk programma met optredens van verschillende schoolklassen en het talentvolle koperkwintet Vieve Brass. Ook singer-songwriter en Hit the North-talent Daisy uit De Wijk en Robin Tinge, de 15-jarige finalist van Voice Kids staan op het podium.

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het Rijdend Atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het depot leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het Rijdend Atelier wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en onderhoud. Ouders en leerkrachten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te voorzien.

Muziekakkoord Drenthe
Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of vakspecialisten.

Méér Muziek in de Klas, Lokaal
November 2017 werd het eerste convenant Méér Muziek inde Klas getekend in de stad Groningen. Daarna volgden nog convenanten in o.a. Zeeland, Limburg, Friesland en De Liemers.

Door Henk Boer

Geef een reactie