ELIM – Naast het feit dat Roelof Koopman in het ziekenhuis ligt, nee geen Corona, is het in deze tijden erg moeilijk mensen te vinden die het team ‘Koopman op pad’ willen ontvangen. We hopen dat deze nare periode snel weer voorbij is, zeker voor de chronisch zieken en kwetsbare ouderen.

Wij nemen de aangekondigde maatregelen zeer serieus en hopen dat iedereen dat doet. Ook wij blijven nu zo veel als mogelijk binnen en indien we er uit moeten, houden we de 1,5 meter afstand goed in acht. Dit keer geen nieuwe Koopman op pad, maar wat verschillende beelden uit 2019 die veel indruk hebben gemaakt. Mocht u de wekelijkse afleveringen missen op www.koopmanoppad.nl staan alle afleveringen tot heden voor u klaar om nog eens gezien te worden. We hopen snel weer met nieuwe afleveringen te komen. We hopen dat deze Corona pandemie snel weer voorbij is en het normale leven weer een aanvang kan nemen.

Geef een reactie