HOOGEVEEN – Drenthe en in het bijzonder de gemeente Hoogeveen heeft een rijk scheepvaart- en scheepsbouwverleden. Hiervan is nagenoeg niets tastbaars en zichtbaars overgebleven. Dat rijke verleden willen we weer tot leven roepen en daar helpt Koopman op pad een handje bij. De wens van de opgerichte werkgroep is het tot stand brengen van een historisch scheepvaartcentrum op een toegankelijke en aan water gelegen locatie met de bedoeling daar bezoekers met het verleden van Drenthe in contact te brengen.

Vanwege het scheepsbouwverleden van Hoogeveen is Hoogeveen als vestigingsplaats van het scheepvaartcentrum een logische keuze. Een centrum waaraan een toeristische, een museale en educatieve functie verbonden is en waarmee het Hoogeveen en daarmee ook Drenthe op de kaart zet. Er is inmiddels al een prachtig museum, die door team Koopman op pad gebruikt is als decor voor de uitzending van deze week. Het is een leuke en informatieve aflevering geworden.

Geef een reactie