Nieuw-Balinge – Net buiten de gemeentegrens van de Gemeente Hoogeveen, ligt het krimpdorp Nieuw-Balinge. De eerste vraag die nu opkomt is, wat is nu precies een krimpdorp. Krimpdorp is een dorp met een gestaag dalend aantal inwoners; dorp waarvan het aantal inwoners steeds minder wordt.

Voorzieningen als winkels e.d. verdwijnen en meestal is er sprake van vergrijzing. De komende 15 jaar kunnen krimpeffecten verwacht worden op veel terreinen. De woningmarkt, het onderwijs, de zorg, winkels, economie, de arbeidsmarkt en mobiliteit zullen allemaal de gevolgen van de bevolkingskrimp gaan merken.

De onderlinge verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. Zo wijkt vooral de oorzaak van de teruglopende bevolking in de gebieden onderling af. In de ene regio trekken vooral de jongeren weg, in de andere is vergrijzing de voornaamste oorzaak. Ook speelt de beschikbaarheid van banen of de krapte op de woningmarkt een rol. Nieuw-Balinge is zo’n krimpdorp.

Het team van “met Koopman op pad” heeft juist een positieve benadering gekozen. Niet van “wat toch jammer allemaal”, maar wat kunnen we ertegen doen? In deze aflevering van de wekelijkse videorubriek “Met Koopman op pad” spreken we met een jonge vrouw uit Nieuw-Balinge. De uitkomst is vooral positief. Er is in deze verwachting van de jeugd. Als u het filmpje heeft bekeken dan zult u begrijpen hoe. Het delen van de wekelijkse filmpjes wordt zeer gewaardeerd.

Geef een reactie