HOOGEVEEN – Van alle kanten komt er protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op het Sociaal Domein. Zo was er recentelijk nog in het nieuws dat er dik vierhonderd ingevulde protest kaarten opgehaald zijn in de Hoofdstraat van Hoogeveen. Deze gevulde kruiwagen werd geparkeerd voor de tafel van B & W tijdens de algemene beschouwingen in de Hoogeveense Gemeenteraad.

Velen zeggen we NEE tegen de bezuinigingen op het Sociale Domein. Een protest was wel heel bijzonder. Deze heeft het hart van heel veel sociale Hoogeveners geraakt. Een veel gehoorde reactie was “Mooier hadden wij het niet kunnen verwoorden” In deze aflevering van de wekelijkse videorubriek www.koopmanoppad.nl

We hebben ook een zorgplicht voor elkaar! Het gaat uiteindelijk niet om de cijfertjes maar om de mens die het treft. Mocht u behoefte hebben om te reageren op deze aflevering dan kunt u dat doen via het email adres: info@metkoopmanoppad.nl

Geef dan svp wel aan of u toestemming geeft dat uw schrijven, uiteraard zonder namen e.d., mag worden gepubliceerd.

Geef een reactie