Hoogeveen – Maandag 2 oktober aanstaande is het 75 jaar geleden dat de Joodse gemeenschap van Hoogeveen huis aan huis de woningen verliet, om zich te verzamelen bij het marktcafé. Van daaruit werd men vervoerd naar Westerbork.

Men verwachtte in Duitsland aan het werk gezet te worden. We herdenken de namen van de doden op het monument aan de Zuiderweg. Maandag 2 oktober aanstaande begint om 20.00 uur een bijeenkomst in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Bentinckslaan te Hoogeveen. Dat was de plaats waar mede als reactie op het wegvoeren van de Joodse gemeenschap in Hoogeveen een rayon van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers ontstond.

Hoogeveen was 75 jaar geleden flink verdeeld. Na enkele inleidingen wordt op 2 oktober om 20.30 uur een start gemaakt met een herdenkingswandeling. De Joodse gezinnen liepen 75 jaar geleden door de straten met niet meer dan een koffer of een plunjezak en wat kleren en rantsoen voor een paar dagen. Bij de herdenkingswandeling wordt door een paar van die straten gelopen.

Onderweg wordt helder gemaakt hoe verdeeld de samenleving was, en waar aan de bedoelde straten gezinnen woonden die weg zijn vervoerd. Ook alle andere nog in Hoogeveen aanwezige Joodse gezinnen liepen op 2 oktober aanstaande 75 jaar geleden door delen van de bedoelde straten. Enkele straten, en dan al komt de wreedheid van de oorlog op je af, als je je realiseert hoeveel mensen in die enkele straten weg moesten, en hoeveel mensen daar mede debet aan waren. Allemaal gewone Hoogeveners.

Er wordt stilte in acht genomen bij de plaats van het voormalige marktcafé. Er wordt een plaquette onthuld op een gevel waar de LO regelmatig bij elkaar kwam. U bent allemaal uitgenodigd om mee te lopen. Er worden niet gericht uitnodigingen verstuurd. Als u zich betrokken voelt, of uiting wilt geven aan uw gedachte ‘Dit nooit weer!’ kom dan gerust langs, en loop mee. U bent welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk vanaf 19.30 uur.

De herdenkingswandeling, een lezing op 3 oktober van het GNI en een al gehouden moment van herdenking waarop de namen van de overledenen zijn gelezen, zijn en worden georganiseerd en/of ondersteund door: Stichting Ner Tamied, Genootschap Nederland Israël, Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen, Historische Vereniging Die Luyden van ‘t
Hooge Veene, Albert ten Heuvelfonds, Werkgroep Hoogeveen van het Huus van de Taol, het Nederlandse Bazuincentrum en de Stichting Herdenkingsstenen Hoogeveen. Bijlage: Rabbi Philipson, geportretteerd in de synagoge. Hij liep mee, 2 oktober 1942 en kwam niet terug.

Voor nadere informatie:
Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar
0528 275584

%d bloggers liken dit: