Hoogeveen – Tijdens de jaarlijkse Prokkel-activiteit in de wijk Krakeel heeft line dance groep, The Moonlight Shadow’s, voor gezelligheid gezorgd. Zij hebben enkele demonstraties verzorgd en de wijk aan het dansen gekregen. Via de Hoogeveense Uitdaging zijn het Krokkelcomité en de line dance groep met elkaar in contact gekomen.

Het Krokkelcomité is een comité bestaande uit wijkbewoners uit Krakeel met of zonder beperking, en een aantal professionals vanuit verschillende organisaties die in Krakeel werkzaam zijn. Prokkelen betekent: prikkelende ontmoeting tussen mensen met of zonder beperking. Het comité organiseert twee keer per jaar een activiteit voor iedereen die in de wijk Krakeel woont. Het doel is om elkaar te ontmoeten tijdens verschillende activiteiten en dit keer was dit door een demonstratie van line dance groep, The Moonlight Shadow’s.

Match
Door tussenkomst van de Hoogeveense Uitdaging is de samenwerking tot stand gekomen. Via de website van de Hoogeveense Uitdaging heeft het Krokkelcomité een aanvraag ingediend en lid van de matchgroep, Delia Bremer van Delibre, wist de beide partijen aan elkaar te verbinden. Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is om samenwerking tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met gesloten beurs. Simpel gezegd de Hoogeveense Uitdaging zorgt voor verbinding in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht (extra handjes, materialen, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren. Zie voor meer informatie: www.hoogeveenseuitdaging.nl.

Door Henk Boer