Hoogeveen – Afgelopen week is begonnen met de sloop Woonzorgcentrum De Westerkim. Als eerste werd de “oude” voorkant aangepakt en werden de entree en de recreatiezaal gesloopt. De werkzaamheden horen bij de renovatie van het complex

In de zomer van 2019 starten de (voorbereidende) werkzaamheden voor de nieuwbouw van de Westerkim.Het huidige woonzorgcentrum is na ruim 50 jaar verouderd en sluit onvoldoende aan bij de visie op kleinschalig wonen en leven als gezin. Daarvoor is een meer huiselijke omgeving nodig met huizen met schuine daken, een eigen keuken en een directe verbinding met buiten.

Kleinschalig en huiselijk
Er komen 10 kleinschalige woningen met elke 9 appartementen en een gezamenlijke huiskamer. In het hart van het gebouw komen ontmoetingsruimten zoals huiskamers voor dagbesteding, een restaurant, een multifunctionele ruimte en een kapsalon. De huidige aanleunwoningen krijgen een directe verbinding met korte looplijnen naar het centrale hart van het gebouw.

Energieneutraal en gasloos
Vanuit de Christelijke identiteit vind het bestuur het belangrijk om te bouwen met respect voor de aarde en haar energiebronnen. Concreet betekent dit dat wij ons energieverbruik beperken door verregaande isolatie, dat we duurzame energie opwekken met meer dan zevenhonderd zonnepanelen en dat ze efficiënt omgaan met energieverbruik door het toepassen van een hoge luchtdichtheid, ledverlichting en lucht/water warmtepompen. Hiermee zijn ze één van de eerste energie neutrale en gasloze zorgorganisatie van Nederland.

Planning
De bouw vindt gefaseerd plaats zodat de bewoners van de Westerkim zo weinig mogelijk hinder ondervinden en slechts één keer hoeven verhuizen. De verwachting is dat begin 2021 de 1e fase van de nieuwbouw gereed is en begin 2022 de 2e en laatste fase. De voorbereidingen voor de bouw, de sloop van het eerste deel van het gebouw en de herhuisvesting van de kantoren zijn gestart in de zomer van 2019.

Deelnemende partijen
Het ontwerp voor de nieuwe Westerkim is gemaakt door architectenbureau Sacon uit Zwolle. Technion adviseurs uit Heerenveen tekende voor het technisch ontwerp. Aannemersbedrijf Paas BV uit Nieuw Buinen en installatiebedrijf Pranger-Rosier uit Dokkum realiseren de nieuwbouw. De domotica wordt geleverd en geïnstalleerd door Ascom uit Utrecht. ICSadviseurs uit Zwolle is als huisvestingsadviseur en projectmanager de linkin pin tussen de Westerkim en de deelnemende partijen. Vanwege het duurzame karakter van de nieuwbouw verstrekt de Triodos Bank de hypothecaire lening.

Foto: Rob Pot

Geef een reactie