HOLLANDSHEVELD – Plannen, reizen, dagjes uit, Onze wereld gaat weer zo langzamerhand open. We kunnen er weer op uit. De beide initiatiefnemers van de Hollandscheveldse vlag (Bert Duinkerken en Albert Metselaar) roepen bij deze alle Hollandschevelders op om zo gauw de kans er is, weer foto’s op te sturen, op alle mogelijke herkenbare punten. Een vlag op de maan zit er voorlopig niet in, maar al onze grote steden, alle bekende musea, ieder land, ze hebben punten die het waard zijn om met u en de vlag verenigd te worden. En zo laten we zien wie we zijn, waar we zijn, en dat we als Hollandschevelders wereldburgers zijn, net zo goed als we iets eigens hebben. U kunt uw foto’s van u met de vlag en een mooie achtergrond opsturen naar veldeling@hotmail.com.

De vlag van Hollandscheveld is geregistreerd op 6 april 1995 door het Vlaggen Documentatie Centrum in Amsterdam, en daarmee een beschermd dundoek. Het is een symbool van eerbied en verbondenheid met dorp en omgeving. De schop op de vlag is de oude ‘schoffel’, waarmee het werk in het veen begon, om de bovenlaag te verwijderen. Wat na het turfgraven bleef was de ondergrond, verbeeld door het geel van het zand, en de vele wijken en Opgaanden, weergegeven door het blauw. De schoffel staat ook op het puntje van de Hervormde kerk, maar is daar iets anders uitgevoerd, omdat hij daar als windvaan moest fungeren. Wij hebben geen haan of kip centraal in het dorp, maar een symbool van hard werken. Dat is uniek in de wereld. Iets waarmee je de trots uitdraagt, die je mag voelen als je terugkijkt op de geschiedenis van hardwerkende mensen, veen- en landarbeiders. Met de vlag dragen we tevens solidariteit uit.

Misschien een idee om de Hollandscheveldse vlaggen ook centraal in het dorp te laten wapperen, aan enkele vlaggenmasten? Misschien iets om op te pakken met de Smederijen? We kunnen nu weer samen trots zijn op ons mooie symbool, ONZE vlag van ONS dorp. En ja, er zijn zoveel andere dorpen met een waardevolle geschiedenis en uitstraling. Maar als Toekianen gaan we toch gewoon voor Toekie en omstreken?

Geef een reactie