Stichting Leefbaarheidsfonds ondersteunt initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in
hun wijk, dorp of buurt vergroten. Het fonds kan deze ondersteuning bieden door donaties
van het Hoogeveense bedrijfsleven.

Leefbaarheidsfonds nov 2014

De werkgroep Nieuwlande Rondom ontving een cheque ter waarde van €250,00 uit handen van het Bestuur van het Leefbaar-heidsfonds. Dit gebeurde tijdens een pad-denstoelenexcursie in het Dorpsbos voor kinderen van basisschool de Driesprong uit Nieuwlande.

Werkgroep Nieuwlande Rondom is een particulier initiatief om bosbeheer samen te laten
gaan met sociaal‐educatieve activiteiten. In het dorpsbos organiseert de werkgroep
activiteiten voor de basisschooljeugd, jongeren, volwassenen en ouderen. Het 10 hectare
grote bos wordt door vrijwilligers beheerd en onderhouden. De financiële bijdrage van het Leefbaarheidsfonds wordt gebruikt om de toegang tot de
bospaden te verbeteren.

Door Henk Boer

Geef een reactie