Hoogeveen – OBS Villa Kakelbont is een van de scholen die werkt volgens de principes van de verbindende aanpak. De leerlingen van de leerlingenraad hebben een keycord ontwikkeld voor de vragen van de verbindende aanpak. Die hebben zij dinsdag 25 juni om 8.30 uur overhandigd aan wethouder Gert Vos en aan Zweers Wijnholds, directeur bestuurder van Bijeen. Het keycord zal door heel Hoogeveen gebruikt worden als symbool van de verbindende aanpak.

Ook werd een tafel onthuld die symbool staat voor Jong Hoogeveen en de verbindende aanpak. Zo wordt zichtbaar gemaakt hoe de school omgaat met Jong Hoogeveen. Al enkele maanden zijn verschillende partijen in Hoogeveen druk bezig met ‘de verbindende aanpak van Jong Hoogeveen’. Het doel is om iedereen die met kinderen en jongeren bewust te laten werken aan positieve relaties. “Verandering van gedrag kan alleen als mensen in relatie staan tot elkaar”

Na een bezoek aan de Britse stad Leeds hebben veel organisaties (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, zorg, welzijn, sport, smederijen) in Hoogeveen veel opgestoken over een nieuwe methodiek van omgaan met elkaar. Spelregels, respect, normen en waarden en positief gedrag belonen. De kinderen staan centraal en hebben hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid. Samen wordt afgesproken welke spelregels er gelden.

De leerlingen zelf spelen een belangrijke rol. Wanneer er bijvoorbeeld ruzie is, dan wordt daar volgens de regels van de verbindende aanpak vier vragen gesteld. Op die manier wordt duidelijk wat er is gebeurd en hoe iedereen zich voelt. Het heeft een opvoedkundig karakter, want behalve het oplossen van een ruzie willen we die natuurlijk veel liever voorkomen.”

Niet alleen op scholen is het van belang dat het gedachtegoed van de verbindende aanpak bekend is. Op alle plekken waar kinderen en jongeren komen is dit belangrijk! Het is dan ook ons doel om door middel van deze training het gedachtegoed in heel Hoogeveen bekend te maken.

Geef een reactie