Hoogeveen –  Leerlingen van vmbo klas 3 van het Roelof van Echten College zijn geslaagd voor hun reanimatiecursus. Hun collega’s van klas 4 volgden met succes de cursus BLS /AED. Maandag 1 december ontvingen ze hun certificaat.

Tijdens de cursus BLS/AED leren de scholieren om eerste hulp (basic life support) te verlenen wanneer iemand bewusteloos raakt. Ook kunnen zij reanimeren en een automatische externe defibrilator bedienen als iemand een hartstilstand krijgt. “Op het RvEC besteden we veel aandacht aan het thema veiligheid”, zegt arbo-coördinator Francie Sprakel. “We willen iedereen betrekken bij de veiligheid op school, ook leerlingen. In geval van een calamiteit is het van belang dat iedereen weet wat hij moet doen. Dat kan actief zijn in de rol van hulpverlener of het bellen van 112, maar ook passief door te weten hoe je zo snel mogelijk in veiligheid komt. Veiligheid voor en door iedereen noemen we dat. Om die reden krijgen leerlingen van onze school ook reanimatielessen aangeboden. Vorig schooljaar hebben ruim 300 scholieren hun diploma gehaald.”

Door Henk Boer

Geef een reactie