Hoogeveen – Op 21 januari is in de Zuiderbreedte een voorlichtings-bijeenkomst over de Hoogeveense Uitdaging. De bijeenkomst is bedoeld voor particulieren en vrijwilligers van bewoners(initiatieven) en andere organisaties.torentje

Ondernemers helpen
Wij leven in een tijd waarin sprake is van bezuinigingen. Maatschappelijke organisaties, die in het verleden subsidies vanuit de overheid of giften vanuit het bedrijfsleven ontvingen, worden gekort op hun budgetten. Ondernemers willen wel iets betekenen voor deze organisaties. Hoe breng je nu de maatschappelijke organisaties eenvoudig in contact met het bedrijfsleven? Het antwoord zit hem in de Hoogeveense Uitdaging. Deze laat zich het beste typeren als een ‘lokaal bemiddelingsbureau’. Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is om een brug te slaan tussen Hoogeveense ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door een beroep te doen op het netwerk van die ondernemers ontstaat de mogelijkheid om wensen in vervulling te laten gaan en projecten en klussen uitgevoerd te krijgen.

Hebt u namens uw stichting of vereniging een vraag naar materialen, middelen of handen en u heeft geen idee waar u moet beginnen, dan nodigen wij u van harte uit deze vraag bij de Hoogeveense Uitdaging neer te leggen.

Match in evenwicht
Wij kijken graag samen met u naar een oplossing. Wat de een heeft maar niet gebruikt of graag wil aanbieden, kan voor de ander van onschatbare waarde zijn. Ook maatschappelijke organisaties kunnen voor het bedrijfsleven iets betekenen.

Door Henk Boer

Geef een reactie