HOOGEVEEN/ELIM – Hoe hebben Hoogeveners zich de afgelopen 10 jaar betrokken getoond met en ingezet voor de publieke zaak? Betrokkenheid bij de publieke zaak kan zich uiten in allerlei vormen van (maatschappelijke) participatie, zoals vrijwilligerswerk, informele hulp en collectieve actie aan de ene kant, en in (politieke) betrokkenheid bij het bestuur en politiek aan de andere kant. Dit laatste kan door te gaan stemmen, het politieke nieuws te volgen of voorstander te zijn van (meer) politieke inspraak.

Beide vormen van participatie en betrokkenheid komen in de wekelijkse videorubriek van ‘Koopman op pad’ steeds meer naar voren. We concluderen dat het niveau van maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid over het algemeen wel fluctueert, maar binnen een nauwe bandbreedte; het kan dus grotendeels stabiel worden genoemd. Uitzonderingen hierop zijn het lezen van politiek nieuws (bijvoorbeeld in de krant) – dit is vooral onder jongeren de afgelopen tien jaar sterk afgenomen – en de steun voor referenda, die is sinds 2015 onder hoger-opgeleiden lager en sterk gedaald. Het percentage Nederlanders dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen, schommelt de afgelopen 10 jaar tussen een nauwe bandbreedte van 25% en 30% en is dus relatief stabiel te noemen.

Hoger-opgeleiden verrichten aanzienlijk vaak vrijwilligerswerk, terwijl jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) minder vaak als vrijwilliger actief zijn. Deze verschillen tussen lager en hoger opgeleid en tussen jong en oud lijken de afgelopen 10 jaar eerder iets toe dan af te nemen. Door alle politieke ontwikkelingen in onze gemeente is er in deze periode meer politiek dan gewoonlijk in ‘Koopman op pad’. Met de politieke problemen die er in Hoogeveen zijn kunnen we mogelijk ook iets goeds bereiken, ‘meer politieke betrokkenheid van de burgers bij de politiek’. ‘Samen’ is hierin het sleutelwoord. Samen zijn we gemeente Hoogeveen en samen komen we op voor onze woon en leefomgeving waar zaken spelen die ons allemaal aangaan. Afgelopen zaterdag was er deel 1 van het gesprek met ex-wethouder Jacob van der Heide. In deze aflevering deel 2 van het gesprek. Mensen die het eerste deel nog niet bekeken hebben kunnen deze bekijken via www.koopmanoppad.nl

Geef een reactie