Elim – Zoals ook in voorgaande jaren is ook dit jaar de toegang van het evenement geheel gratis. Een van de doelen van dit evenement is de verhalen uit die tijd bekend te maken op een boeiende manier.

Daarnaast zijn de onderlinge ontmoetingen en samenhorigheid zeer belangrijk. Tijdens het evenement kunt u het een en ander aan eten en drinken kopen. Van de opbrengst kunnen de onkosten die dit evenement met zich meebrengt voor een deel bekostigd worden.
Wij hopen dat de bezoekers en deelnemers, Het Meer van Galilea 2016 weer als zeer positief mogen ervaren.

Vrijwilligers
Vrijwilligers maken ‘Het Meer van Galilea’! Ondanks dat we al op vele vrijwilligers mogen rekenen, zijn we altijd op zoek naar U en JOU! Kun je bouwen, verven, klussen, monteren, demonteren, sjouwen, naaien, koken, bakken, toneel spelen, vlot babbelen? Stuur een email met je gegevens en meld je aan op secretariaat.mvg@live.nl ! We nemen dan contact met u / jij op om zo je inbreng bij ‘Het Meer van Galilea’ in te plannen.

Vrienden van ‘Het Meer van Galilea’
Een evenement als ‘Het Meer van Galilea’ is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Deze bijdragen zijn we hard nodig om de kosten van het hele evenement te betalen. De kosten bestaan onder andere uit het maken, onderhouden en vernieuwen van de decorstukken, kleding en aankleding van het terrein. Ondanks dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden, zijn de donaties en sponsoring van harte welkom! Wordt daarom ‘Vriend van Het Meer van Galilea’ en steun ons door een jaarlijkse bijdrage. Stuurt u een email met uw gegevens naar: secretariaat.mvg@live.nl . We nemen dan contact met u op om uw bijdrage af te stemmen. Bij voorbaat dank”

Aan alle Vrijwilligers, Donateurs, ‘Vrienden van Het Meer van Galilea’, Sponsoren: Dank u wel voor uw hulp en bijdrage!

‘Het Meer van Galilea’ is een initiatief van Stichting Burning Heart uit Hollandscheveld.
De Bolster 52 7913RL Hollandscheveld Rekeningnummer NL28 RABO 013.31.81.715

De toegang van het evenement is geheel gratis.

Door Henk Boer

Geef een reactie