Juli

Aflevering 32 2e jaargang (28 jul 2019)
Deze reportage is een tweeluik deel 1 van 2
Met Koopman op pad toetst de woorden van Treant bestuurder David Post

HOOGEVEEN – Videorubriek Met Koopman op pad (www.koopmanoppad.nl) heeft begin dit jaar een uitgebreid gesprek gehad met David Post, die als chief medical officer lid ia van de raad van bestuur van Treant en daarnaast werkzaam is als anesthesist en pijnbestrijder bij Treant.

Omdat inmiddels meer duidelijkheid over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe is ontstaan nodigde de redactie van Met Koopman op pad Marnix Koppe en Frits Kappers uit om hun kijk op de zorgzaken in Hoogeveen en omstreken te geven. “Hoor en wederhoor”.

Kappers en Koppe hebben zeven jaar lang in het inmiddels opgeheven “Comité Actie voor Bethesda” gevochten voor behoud van volwaardige ziekenhuis zorg in Hoogeveen. Marnix Koppe werkte decennia lang als gynaecoloog in Bethesda en Frits Kappers gaf ruim dertig jaar les aan OSG de Groene Driehoek, die later na een fusie RSG Wolfsbos ging heten. “Alles wat David Post de Hoogeveense samenleving heeft beloofd is niet uitgekomen,” Koppe en Kappers zijn er heel stellig in en schuwen niet om het beestje bij de naam te noemen in een gesprek van ruim een uur, dat in twee delen integraal zal worden gepubliceerd op Met Koopman op pad.

Onder de titel Wie spreekt de waarheid is deel 1 hier nu te bekijken en te beluisteren. Gezien de reusachtige impact die de ontwikkelingen hebben voor de Hoogeveense bevolking willen wij u dit niet onthouden, oordeel zelf. Volgende week zondag deel 2 van deze aflevering!

Aflevering 31 2e jaargang (21 jul 2019)
Koopman op pad bij Historische Kring Hoogeveen

HOOGEVEEN – Vorige week zaterdag vond het H3festival plaats. Een pullenbok los wedstrijd maakte deel uit van dit festival. De Historische Kring Hoogeveen nam de organisatie van deze wedstrijd op zich. Hiermee is een geheel nieuwe Hoogeveense traditie ontstaan.

De achterliggende gedachte was met deze wedstrijd een typisch Hoogeveens stukje geschiedenis te laten herleven en dat is gelukt! In deze Koopman op pad heeft Roelof een leuk interview met Johan Bisschop, voorzitter van de Historische kring Hoogeveen. In deze aflevering ziet u nog wat beelden van de pullebok los wedstrijd en wordt er vooruit gekeken naar wat er allemaal in 2019 nog op stapel staat.

Aflevering 30 2e jaargang (15 jul 2019)
Spelweek zet Elim kleurrijk op de kaart

ELIM – De spelweek van speeltuinvereniging Kindervreugd is maandag begonnen met het bouwen van hutten. Dit stukje heeft u kunnen zien in het filmpje van “Met Koopman op pad”. Dinsdag zijn de bouwwerken geschilderd.

Dit zorgde voor een kleurrijk spektakel. De spelweek biedt vertier aan ongeveer zeventig kinderen uit Elim. Dit jaar heeft de spelweek als thema Cowboys en Indiaan meegekregen.

Vele vrijwilligers (voor de gelegenheid Sheriffs genoemd) zorgen dat alles goed verloopt. Vanavond is een van de hoogtepunten van de spelweek: de bonte avond voorafgegaan door een lawaaioptocht. Erna van Dijk maakte de onderstaande foto’s. De bovenste foto is van Koopman.

Aflevering 29 2e jaargang (13 jul 2019)
Pullevaarders en Pulledagen in Koopman op pad

HOOGEVEEN – De Pullekoorts is weer uitgebroken, zeker nu we dankzij Albert Metselaar zijn nieuwste boekje er alles over hebben gelezen. “Koopman op pad” was bij de druk bezochte boekpresentatie in ‘t Schippershuus Hoogeveen.

Een aflevering die je moet zien om meer te weten te komen over de Pullevaarders en het ontstaan van de Pulledagen van Hoogeveen. Wil je er echt alles over weten, koop dan snel het boekje geschreven door Albert Metselaar bij de HEMA in Hoogeveen.

Om de prijs van het boekje hoeft niemand het te laten. Volgend week is er een aflevering over Pullebok-loswedstrijd: In de nabijheid van de maritieme markt wordt/werd de Pullebok-loswedstrijd gehouden. Er komt / was een steiger waaraan een bok (boot) met twintig volle melkbussen ligt/lag afgemeerd. Een Pulle weegt per stuk ongeveer 35 kilo.

Wie kan het snelst alle pullen uit de bok lossen? Hij of zij krijgt/kreeg de titel ‘Pullevaarder 2019’. Johan Bisschop, de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen, zal hierover vertellen aangevuld met beelden over deze 13e juli 2019 waarin Hoogeveen in de historische modus staat/stond. Normaal zijn de wekelijkse afleveringen van deze videorubriek op zondag, maar speciaal voor deze historisch dag en de ontstane Pullekoorts is de aflevering van deze week al op zaterdag te zien.

Pullevaart
Vervoer van melkbussen (pullen) per bok naar de zuivelfabriek in Hoogeveen. Vanaf 1896, toen de melkfabriek in Hoogeveen in bedrijf werd gesteld, werden de melkbussen per bok uit Geesbrug, Nieuw-Balinge, Nieuweroord, Hollandscheveld, Echten, Noordscheschut en Alteveer bij de boeren opgehaald en naar de fabriek gebracht. In 1950 werden bijvoorbeeld. door dertig pullevaarders bij ruim achttienhonderd boeren melk opgehaald. De ochtendmelk en de melk van de vorige middag werd vroeg in de morgen ingeladen. Rond tien uur kwamen de bokken bij de melkfabriek.

Tijdens de verwerking in de fabriek bezorgden de pullevaarders pakjes en deden allerlei boodschappen voor de Hoogeveners. Aan het begin van de middag konden de pullen weer teruggebracht naar de boeren die de overgebleven ondermelk in het veevoer verwerkten. De pullevaarders werkten op jaarcontracten waarbij de vervoersafstand, het aantal bediende boeren en de hoeveelheid vervoerde melk de hoogte van het salaris bepaalden.

Tweemaal per maand werd het loon uitbetaald. Na de demping van de kanalen en de opkomst van het wegvervoer verdween de pullevaart in het begin van de jaren ’70 van de 20e eeuw. Tegenwoordig worden er in Hoogeveen elke zomer de ‘Pulledagen’ georganiseerd waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden.

Aflevering 28 2e jaargang (10 jul 2019)
Sterke Pullebok-lossers gezocht voor historische wedstrijd

HOOGEVEEN – De bokken met pullen voeren tot begin jaren zeventig nog door de vaarten. We noemen ze in Hoogeveen de melkbussen waar vroeger de melk mee naar de DOC werd gebracht. En dat ging met een bok, een platte schuit. Tijdens de Hoogeveense Historische Happening op zaterdag 13 juli is er een wedstrijd : “wie wordt de Pulleboklosser van het jaar”.

Albert Wolting: “Ik ben altijd op zoek naar dingen die bij Hoogeveen passen.
Typischer dan een Pullebok is er niet. En daar zijn we mee aan de slag gegaan.” In dit filmpje, gemaakt door team “Met Koopman op pad” roept Johan Bisschop op tot meedoen aan deze wedstrijd die zaterdag wordt gehouden in Hoogeveen.

Komende zondag 14 juli komt de wekelijkse videorubriek Met Koopman op pad met de boekpresentatie van Albert Metselaar over de Pullevaarders en de Pulledagen van Hoogeveen. 21 juli komt deze videorubriek met een verslag van deze historische wedstrijd. Het delen van deze oproep en alle filmpjes van Koopman op pad wordt zeer gewaardeerd.