Juli

Deze reportage is een tweeluik deel 2
Aflevering 37 3e jaargang (29 jul 2020)
Brand van Rijn SGP, een bevlogen politicus

ELIM – Het eerste deel was al heel onthullend, maar dit tweede en laatste deel van dit gesprek is het moment suprême. Dit deel is kort, maar is nog onthullender. Er kwamen al veel positieve reacties op het eerste deel. Veel kijkers gaven al aan dat Brad van Rijn het allemaal veel duidelijker uitlegt.

“Eindelijk eens een man die recht door zee is” was een reactie. In dit filmpje geeft Brand al aan dat hij weliswaar voor de SGP in de Gemeenteraad zit, maar zich inzet voor alle Hoogeveners.

Zijn doel is het echte welzijn van alle burgers. Dit tweede deel moet u beslist zien. Natuurlijk komt het team ‘Koopman op pad’ het komend weekend met een nieuwe aflevering. Blijven kijken dus. Al onze eerder opgenomen afleveringen zijn te bekijken via ons YouTube kanaal ‘Met Koopman op pad’ of via onze Facebookpagina’s.

Deze reportage is een tweeluik deel 1
Aflevering 36 3e jaargang (23 jul 2020)
Brand van Rijn (SGP) een bevlogen politicus

ELIM – Vanuit zijn geloof wil Brand van Rijn, fractievoorzitter van de SGP Hoogeveen invulling geven aan en een bijdrage leveren aan de politiek in de gemeenteraad van Hoogeveen. Een bevlogen man, waar veel over te schrijven valt, maar beter is deze zelf aan het woord te laten.

In deze aflevering ziet de kijker Brand precies zoals hij is: ‘Recht door zee”. Natuurlijk laat Brand van Rijn zijn licht schijnen op de huidige situatie binnen de Hoogeveense Gemeenteraad. Al met al hadden we deze aflevering nog wel eens zo lang kunnen maken, maar we bewaren nog een stukje dat u komende woensdag kunt verwachten. Op de site van de SGP Hoogeveen kunt u eigenlijk alles vinden wat interessant is om te weten over deze politieke partij met een eigen mening over tal van belangrijke zaken binnen onze gemeente: www. hoogeveen.sgp.nl

Aflevering 35 3e jaargang (18 jul 2020)
Koopman op pad in het rijke scheepvaart- en scheepsbouwverleden

HOOGEVEEN – Drenthe en in het bijzonder de gemeente Hoogeveen heeft een rijk scheepvaart- en scheepsbouwverleden. Hiervan is nagenoeg niets tastbaars en zichtbaars overgebleven. Dat rijke verleden willen we weer tot leven roepen en daar helpt Koopman op pad een handje bij. De wens van de opgerichte werkgroep is het tot stand brengen van een historisch scheepvaartcentrum op een toegankelijke en aan water gelegen locatie met de bedoeling daar bezoekers met het verleden van Drenthe in contact te brengen.

Vanwege het scheepsbouwverleden van Hoogeveen is Hoogeveen als vestigingsplaats van het scheepvaartcentrum een logische keuze. Een centrum waaraan een toeristische, een museale en educatieve functie verbonden is en waarmee het Hoogeveen en daarmee ook Drenthe op de kaart zet. Er is inmiddels al een prachtig museum, die door team Koopman op pad gebruikt is als decor voor de uitzending van deze week. Het is een leuke en informatieve aflevering geworden.

Aflevering 34 3e jaargang (11 jul 2020)
Maatschappelijke en politieke betrokkenheid

HOOGEVEEN/ELIM – Hoe hebben Hoogeveners zich de afgelopen 10 jaar betrokken getoond met en ingezet voor de publieke zaak? Betrokkenheid bij de publieke zaak kan zich uiten in allerlei vormen van (maatschappelijke) participatie, zoals vrijwilligerswerk, informele hulp en collectieve actie aan de ene kant, en in (politieke) betrokkenheid bij het bestuur en politiek aan de andere kant. Dit laatste kan door te gaan stemmen, het politieke nieuws te volgen of voorstander te zijn van (meer) politieke inspraak.

Beide vormen van participatie en betrokkenheid komen in de wekelijkse videorubriek van ‘Koopman op pad’ steeds meer naar voren. We concluderen dat het niveau van maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid over het algemeen wel fluctueert, maar binnen een nauwe bandbreedte; het kan dus grotendeels stabiel worden genoemd. Uitzonderingen hierop zijn het lezen van politiek nieuws (bijvoorbeeld in de krant) – dit is vooral onder jongeren de afgelopen tien jaar sterk afgenomen – en de steun voor referenda, die is sinds 2015 onder hoger-opgeleiden lager en sterk gedaald. Het percentage Nederlanders dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen, schommelt de afgelopen 10 jaar tussen een nauwe bandbreedte van 25% en 30% en is dus relatief stabiel te noemen.

Hoogeveen snel verbetert.
Hoger-opgeleiden verrichten aanzienlijk vaak vrijwilligerswerk, terwijl jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) minder vaak als vrijwilliger actief zijn. Deze verschillen tussen lager en hoger opgeleid en tussen jong en oud lijken de afgelopen 10 jaar eerder iets toe dan af te nemen. Door alle politieke ontwikkelingen in onze gemeente is er in deze periode meer politiek dan gewoonlijk in ‘Koopman op pad’. Met de politieke problemen die er in Hoogeveen zijn kunnen we mogelijk ook iets goeds bereiken, ‘meer politieke betrokkenheid van de burgers bij de politiek’. ‘Samen’ is hierin het sleutelwoord. Samen zijn we gemeente Hoogeveen en samen komen we op voor onze woon en leefomgeving waar zaken spelen die ons allemaal aangaan. Afgelopen zaterdag was er deel 1 van het gesprek met ex-wethouder Jacob van der Heide. In deze aflevering deel 2 van het gesprek.

Aflevering 33 3e jaargang (11 jul 2020)
Een openhartig gesprek met Jacob van der Heide

ELIM/Hoogeveen – Tot vorige nog week donderdag was Jacob van der Heide nog wethouder namens Gemeente Belangen in Hoogeveen. Sinds zijn aftreden als wethouder is er heel wat geschreven en gespeculeerd over de politieke situatie van de Gemeente Hoogeveen.

Veel inwoners van de gemeente Hoogeveen hadden het moeilijk met de beslissing van Jacob van der Heide het ‘bijltje er bij neer te gooien’. De wethouder die het meeste vertrouwen genoot was nu juist de persoon die als eerste opstapte.  Aan alle speculaties zal nu een einde komen.

Koopman had afgelopen vrijdagavond een openhartig gesprek met Jacob, waarin hij toelicht hoe hij tot dit besluit kwam. Ook geeft hij zijn visie op de ontstane situatie en spreekt de hoop uit dat het politiek klimaat in Hoogeveen snel verbetert.

Nergens prak Van de Heide zo openhartig over zijn beleving van negen maanden wethouder. ‘Een positief mens’ zal de conclusie zijn van elke kijker die de moeite neemt deze aflevering die uit twee delen bestaat, helemaal uit te zien. Maandag in de loop van de middag komt deel twee van deze aflevering. Een ieder die wil weten hoe het echt zit, moet deze aflevering zien.

Aflevering 32 3e jaargang (04 jul 2020)
Drèents dichtster Yvonne Bijl-Hooijer bij Koopman

ELIM – Drèents dichtster en schriefster Columniste / Taolambassadeur van de gemeente ‘t Ogeveine / Spreekster bij uitvaarten. Schrieven döt zij al heur hiele leven. Heur geheime geveulens schreef zij op in heur dagboeken, later kwamen daor gedichties en korte verhaalties bij. As bestuurslid binnen verschillende verenigingen kwam heur schrieftalent goed van pas. Zij wördde altied veuredragen as secretaresse.

Een paar jaor eleden hef zij de ‘Drenthecursus’ van ’t Huus van de Taol evolgd. Naor anleiding daorvan wördde de liefde veur de Drentse Taal nog meer anewakkerd. Heur grote hobby wördde heur grote passie: het schrieven in ’t Drèents van Zuud-West-Drenthe.

“In deze aflevering van Koopman op pad draagt Yvonne en paar van haar gedichten voor en heeft ze een leuk gesprek met Koopman. Wie nu denkt dat het voorlopig hier bij blijft heeft het mis. We gaan zeer binnenkort veel meer horen over Yvonne”.