ELIM – De Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt is op 23 december 2014 opgericht. Precies 2 jaar en 3 maanden, nadat het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld voor het eerst sprak over haar rol in het eventueel van onderop organiseren van zorg en welzijn.

In de tussenliggende tijd heeft de werkgroep Zorg en Welzijn er hard aan gewerkt om een volwaardige dorpscoöperatie in de benen te krijgen. Inwoners willen een deel van de ondersteuningstaken op zich nemen, maar dat mag niet vrijblijvend zijn. Hier staat tegenover dat de inwoners via de dorpscoöperatie ook wat te zeggen moeten hebben over de zorg. Op 20 november 2014 werd het initiatief om een dorpscoöperatie te starten door de gemeente omarmd. De bevoegdheid om de ondersteuningstaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te indiceren en te regelen wordt door de gemeente neergelegd bij de dorpscoöperatie.

De wethouder geeft aan dat het college de dorpscoöperatie ziet als een pilot en een voorbeeld voor de andere wijken en dorpen in de gemeente. De dorpsregisseur is er gekomen. Deze kan de professionele ondersteuning en de vrijwilligershulp met elkaar verbinden en goed op elkaar afstemmen. De basis is gelegd voor een volwaardige coöperatie en hiermee voor een methode van slagvaardig handelen in het belang van de zorgbehoevende inwoners van Hollandscheveld.

In Elim hebben ze Stichting Elim Vitaal Actief voor ouderen van Elim, maar deze werken volgens de methode “Welzijn op Recept”. Het filmpje over de dorp coöperatie Hollandscheveld wordt in twee delen via internet uitgezonden. Vandaag deel 1 en de komende woensdag 4 juli deel 2 van 2

Geef een reactie