HOOGEVEEN – Er wordt ons regelmatig ingewreven dat er in de gemeente Hoogeveen geen armoede is. Om te bepalen of dit juist is moeten we eerst eens wat zaken nader bekijken. In 2008 kwam het toereikend budget op 961 euro per maand. Voor de jaren daarna zijn deze bedragen aangepast aan de stijging van de uitgaven aan voeding, kleding en wonen.

Het basisbehoefte budget bedroeg toen 971 euro per maand, het niet-veel-maar-toereikend budget lag 92 euro hoger en kwam uit op 1063 euro. Maar alle getalletjes ten spijt, hebben we in Hoogeveen een kleding en een voedselbank die druk worden bezocht door mensen die een besteedbaar inkomen hebben beneden het minimum. Dat er meer dan 1200 mensen ingeschreven staan bij de voedsel en kledingbank, geeft wel aan dat er nog veel mensen beneden de armoedegrens zitten.

Dus ja er is wel armoede, ook in de Gemeente Hoogeveen. Wij van “met Koopman op pad” schamen ons (als Nederlanders) dat dit in ons rijke en welvarende land nog voor komt. De Multinationals krijgen miljarden lastenverlichting en aan de onderkant hebben nog veel te veel mensen (gezinnen) ARMOEDE. Als de drie miljard van de dividendbelasting eens aan de minima besteed werd, dan bannen we de armoede uit ons land. Dan kunnen we vol trots zeggen “in Nederland is geen armoede meer”.

U zult nu wel denken een mooie droom, maar als iedereen het wil zou het werkelijkheid kunnen worden. In de wekelijkse videorubriek “met Koopman op pad” naar een idee van Peter Aalders (camera en montage) en Roelof Koopman (interviewer) hebben we een bezoekje gebracht aan de kledingbank in Hoogeveen. Dit filmpje wordt a.s. maandag gedeeld via de digitale nieuwssites van

Elim-Drenthe en dehoogevener.nl en de
Facebookpagina van “met Koopman op pad

Geef een reactie