Koopman op pad –  In gesprek met Tina en Tieme Mennink uit Nieuw-baling met hun passie voor de inzet voor Gambia. Mochten je de meisjes in deze Met Koopman op pad willen steunen dan zullen ze jullie daar zeer dankbaar voor zijn. Hoe kunnen deze meiden worden geholpen: Dit kan door middel van bv. € 2.50 over te maken naar T. Mennink RABO Westerbork. 369427319 onder vermelding: Hulp Weeshuis Gambia. De Facebookpagina van Tina en Tieme Mennink. Reportage van het weeshuis in Gambia

Geef een reactie