Juli

Aflevering 17 1e jaargang (30 jul 2018)
Op de biologische toer

STUIFZAND – Deze uitzending is opgenomen bij boer Koopman in Stuifzand. Deze week is Koopman van “met Koopman op pad” in gesprek met boer Koopman die ons verteld: ‘Biologisch boeren maakt het werk weer leuk’ Wie nu denkt dat dit een saai onderwerp is vergist zich. Boer Koopman neemt ons als kijkers mee in zijn enthousiasme en liefde voor het boerenleven binnen de gemeente Hoogeveen.

Het team, Peter Aalders en Roelof Koopman werden deze week geassisteerd door Leroy Engels (14) uit Elim. Enkele beelden in de video komen van zijn hand. Ook de foto’s bij dit artikel zijn door Leroy gemaakt. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze video.

Aflevering 16 1e jaargang (23 jul 2018)
Bij de kledingbank in Hoogeveen wat is armoede

HOOGEVEEN – De VN omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden, zo ook in Hoogeveen. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bijvoorbeeld.

Niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bijvoorbeeld een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Aflevering 15 1e jaargang (16 jul 2018)
Harry Boertien de laatste der Mohikanen

ELIM – TNT-Post heeft in 2010 besloten alle full-time-postboden te ontslaan. Het zal u niet zijn ontgaan. Het ging om zeker 14.000 mensen. Een postbode was vroeger nog “iemand”. Het waren altijd mannen. In uniform, voorzien van koperen knopen met een indrukkende pet op (met het embleem van de PTT), heel vaak ook nog met een snor. Door en door betrouwbaar; het waren immers overheidsdienaren.

Het leek een baan “voor het leven” en meestal was dat ook zo. Ze deden een beetje denken aan een politieagent maar dan meestal veel vriendelijker, je hoefde er niet bang voor te zijn! Ze brachten de post in die jaren nog twee keer per dag rond, ‘s morgens en ‘s middags en dat, terwijl er eigenlijk bij lange na niet zoveel post was als tegenwoordig, ook al is die hoeveelheid inmiddels alweer wat geslonken door de komst van internet. Als je iemand een brief wilde sturen, hoefde je er geen straatnaam onder te zetten, laat staan een postcode.

Je plaatste gewoon de naam of roepnaam van de geadresseerde en dan kwam het in orde. Ook de kosten vielen alles mee. Op een ansichtkaart (met maximaal vijf woorden erop) hoefde niet meer dan een postzegel van twee cent. Alleen de ansichtkaart zelf kostte toen al een dubbeltje! Postbode Harry Boertien uit Hollandscheveld is een van de laatste der Mohikanen.

Aflevering 14 1e jaargang (11 jul 2018)
Gezellig op de zaterdagmarkt in Hoogeveen

HOOGEVEEN – Het Alfa-college in Hoogeveen oefent deze week woensdag op de locatie aan de Voltastraat een Amerikaanse ‘school shooting’. Daar is kritiek op van ouders en leerlingen. Het Alfa-college in Hoogeveen heeft een opleiding Openbare Orde en Veiligheid. Mbo-studenten daarvan hebben de oefening samen met de politie voorbereid. Via de omroepinstallatie zal woensdag de oefening aangekondigd worden, waarna studenten en docenten de aanwijzingen moeten opvolgen.

Net als over de ijsbaan en ons zwembad zijn de meningen hierover verdeeld. “Met Koopman op pad” ging afgelopen donderdag de Hoogeveense markt op om daar te vragen wat de marktgangers ervan vinden. We kunnen u vast verklappen dat de meningen verdeeld zijn.

Aflevering 13 1e jaargang (16 jul 2018)
Ongelijkheid in toeristenbelasting

ELIM – We hebben het vaak over eerlijk en rechtvaardig, maar in de praktijk zijn het steeds vaker woorden zonder inhoud. Neem nu bijvoorbeeld de toeristenbelasting voor kinderen tot 18 jaar binnen en buiten de gemeente Hoogeveen. Buiten onze gemeente zijn ze vrijgesteld van de toeristenbelasting en in de gemeente moet er per nacht worden betaald per kind en volwassene.

Dit treft vooral de grote gezinnen, de doelgroep van campings als Boslust in Elim. Nu stond er vorige week al een artikel in de Telegraaf de Nederlandse camping die het moeilijk hebben. Voor de campings in de gemeente Hoogeveen komt daar nog een “schepje boven op”! “Met Koopman op pad” ging op onderzoek. De uitkomst kunt u zien in het filmpje van deze week. Deze opnames zijn gemaakt bij SVR Camping Boslust in Elim.

Aflevering 12a 1e jaargang (9 jul 2018)
Deze reportage is een tweeluik deel 2
De SamenLoop voor Hoop Elim Succesvol afgesloten

ELIM/AMELAND – Het team Parel Danique uit Elim heeft na de succesvolle SamenLoop voor Hoop Elim dit jaar meegelopen op de SamenLoop voor Hoop Ameland. Er is ook in Ameland weer een fantastisch bedrag opgehaald om nog meer onderzoek naar kanker te kunnen doen. Koopman verklapt ons het bedrag in het bijbehorende filmpje.

We zijn trots op onze dorpsgenoten die zicht weer sterk hebben gemaakt tegen Kanker en hebben het leven gevierd. Het was Indrukwekkend, maar ook gezellig om als team mee te doen. Vandaag zijn de meeste wandelaars weer in Elim aangekomen. We hebben respect voor jullie! In het filmpje wat losse flodders door Koopman. Het interviewen gaat hem glad af, maar het filmen kan deze toch beter aan Aalders over laten.

Aflevering 12 1e jaargang (8 jul 2018)
Deze reportage is een tweeluik deel 1
Koopman vanaf Ameland voor Spieren voor Spieren

ELIM/AMELAND – Gisteren en vandaag is de Samenloop voor Hoop in Ameland. Na het succes van de Samenloop in Elim is er een enthousiast team overgebleven die nu ook meelopen in Ameland. Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij iedereen welkom is.

Zo maken ze samen het verschil. Elke SamenLoop wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers. Vanuit ons dorp (Elim) wensen we team Elim veel succes en vinden het geweldig dat ze mee doen. Het is tenslotte van levensbelang!

Aflevering 11a 1e jaargang (4 jul 2018)
Deze reportage is een tweeluik deel 2
Dorps coöperatie van Hollandscheveld

Aflevering 11 1e jaargang (2 jul 2018)
Deze reportage is een tweeluik deel 1
Dorps coöperatie van Hollandscheveld

HOLLANDSCHEVELD – De Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt is op 23 december 2014 opgericht. Precies 2 jaar en 3 maanden, nadat het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld voor het eerst sprak over haar rol in het eventueel van onderop organiseren van zorg en welzijn. In de tussenliggende tijd heeft de werkgroep Zorg en Welzijn er hard aan gewerkt om een volwaardige dorpscoöperatie in de benen te krijgen. Inwoners willen een deel van de ondersteuningstaken op zich nemen, maar dat mag niet vrijblijvend zijn. Hier staat tegenover dat de inwoners via de dorpscoöperatie ook wat te zeggen moeten hebben over de zorg.

Op 20 november 2014 werd het initiatief om een dorpscoöperatie te starten door de gemeente omarmd. De bevoegdheid om de ondersteuningstaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te indiceren en te regelen wordt door de gemeente neergelegd bij de dorpscoöperatie. De wethouder geeft aan dat het college de dorpscoöperatie ziet als een pilot en een voorbeeld voor de andere wijken en dorpen in de gemeente.

De dorpsregisseur is er gekomen. Deze kan de professionele ondersteuning en de vrijwilligershulp met elkaar verbinden en goed op elkaar afstemmen. De basis is gelegd voor een volwaardige coöperatie en hiermee voor een methode van slagvaardig handelen in het belang van de zorgbehoevende inwoners van Hollandscheveld. In Elim hebben ze Stichting Elim Vitaal Actief voor ouderen van Elim, maar deze werken volgens de methode “Welzijn op Recept”

Geef een reactie