HOOGEVEEN – Mevrouw Henny Hauschild uithanden van burgemeester Karel Loohuis. En daar bij passende versierselen opgespeld als: Lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hauschild was van 1992 tot 2016 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) afdeling Assen. In 1992 heeft ze haar EHBO-diploma behaald voor haar toenmalige werkgever.  

Ze is begonnen bij het TT-circuit voor publiekshulpverlening en had haar taken al snel uitgebreid naar meerdere evenementen en sporttoernooien. Ze had zitting in het bestuur van 1998-2013. Daarnaast heeft ze jarenlang geassisteerd bij het geven van de vervolglessen.

Bij de Koninklijke Visio Het Huis te Echten is mevrouw Hauschild van 2002 tot heden persoonlijk begeleider van verschillende cliënten waarmee ze allerlei activiteiten onderneemt, zoals wandelen, winkelen of een spelletje. Ze is bestuurslid van de vrijwilligersraad en daarnaast betrokken bij activiteiten, festiviteiten en grote feesten. Ze is een onmisbare schakel tussen cliënten en de Koninklijke Visio.

Sinds 2018 is mevrouw Hauschild secretaris bij IVN Hoogeveen. Ze verzorgt ook het project: Grijs, Groen Gelukkig” en is dan werkzaam op verschillende zorglocaties. Het project richt zich op Psychogeriatrische afdelingen (dementen) o.a. in Weidesteyn.

In 2004 al werd ze lid van IVN AA en Hunze en in 2010 sloot ze zich aan bij IVN Hoogeveen en greep de cursus “Waar wij wonen” aan om Hoogeveen beter te leren kennen. Ook volgde ze de IVN Natuurgidsenopleiding. Mevrouw Hauschild zet zich in voor een schonere wereld, is altijd bezig met afval opruimen en mensen te enthousiasmeren om mee te doen en voor een betere aarde te zorgen.

Mevrouw Hauschild is sinds 2013 reisbegeleider bij stichting Vakantievreugd, een stichting die begeleide vakanties organiseert voor ongeveer 250 mensen met een verstandelijke beperking uit de vier noordelijke provincies. De vakanties worden begeleid door circa 160 vrijwilligers. Zij werden getraind op trainingsweekenden en sinds 2016 op een trainingsdag om zo goed voorbereid te kunnen begeleiden. Daarnaast is er jaarlijks een reünie voor de reisbegeleiders.

Mevrouw Hauschild begeleidt sinds 2014 en is in totaal inmiddels 9 keer mee geweest met de 1-op-1 vakanties om individuele zorg te kunnen bieden. Tijdens de laatste reizen was ze eindverantwoordelijke binnen het team. Ze bedenkt leuke activiteiten, regelt uitstapjes, beheert de financiën, rijdt als chauffeur en maakt een reisverslag. Tijdens de week is dag en nacht grote paraatheid vereist. Sinds 2018 is mevrouw Hauschild vrijwilliger bij de Thuisadministratie van Humanitas.

Ze ondersteunt hulpvragers (tijdelijk) bij het op orde brengen en inzicht geven in hun financiële administratie, vaak om grotere financiële problemen te voorkomen waardoor iemand in de schuld kan raken en/of in de schuldhulpverlening terecht komt. 

Mevrouw Hauschild is een duizendpoot die overal voor ingezet kan worden, vooral voor belastingzaken. Ook na afronding blijft mevrouw Hauschild vaak nog een tijd betrokken om te voorkomen dat de problematiek zich opnieuw aandient. Ze is ook een vraagbaak en coach voor de andere vrijwilligers van Humanitas. Haar inbreng tijdens de intervisiebijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: