HOOGEVEEN – Mevrouw Jantina Woltinge-Metstelaar kreeg uithanden van burgemeester Karel Loohuis. De bij passende versierselen opgespeld als: Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Woltinge-Metselaar is vanaf 1960 tot heden lid en vrijwilliger van de Christelijke muziekvereniging Juliana-de Bazuin. Ze ontpopte zich op 11-jarige leeftijd, tot een actief en passievol lid. Vanaf het begin werkt ze mee aan acties, optredens, wervingen, jaarmarkten, het organiseren van activiteiten en verscheidene nevenfuncties. Ook toont ze vanaf jongs af aan verbinding, loyaliteit en durft ze verantwoordelijkheid te nemen. Haar tomeloze en passievolle inzet is iets waar de vereniging trots en dankbaar voor is en van onschatbare waarde voor het voortbestaan van de vereniging.

Van 1973-2006 was mevrouw Woltinge-Metselaar bestuurslid van de vereniging. Ze heeft meerdere bestuursperiodes deel uitgemaakt van het bestuur als secretaris, notulist of algemeen bestuurslid. Op 24-jarige leeftijd trad ze toe tot het bestuur. Eerst als algemeen bestuurslid, in welk hoedanigheid zij vergaderingen bijwoonde, commissies ondersteunde vanuit het bestuur en optredens en acties hielp organiseren. Al snel werd ze notulist, waarbij zij, aanvullend op bovenstaande taken, ook alle vergaderingen en overleggen overschreef in de jaarboeken van de vereniging.  In 1985, na een bestuursperiode van 12 jaar trad ze af. In 1991 werd zij weer verkozen tot het bestuur en ditmaal als secretaris. Deze functie heeft zij uitgevoerd tot aan haar aftreden in 2006, na een periode van, in totaal, 25 jaar onderdeel te zijn geweest van het bestuur.

Van 1979-2000 was ze betrokken bij de majorettes. Ze was als initiatiefnemer zeer actief betrokken bij het opzetten van de majorettegroep van de vereniging. Zij fungeerde als aanspreekpunt voor de majorettes en heeft eigenhandig alle kleding voor de majorettes gemaakt en het onderhoud hieraan altijd uitgevoerd. Ze was betrokken bij het werven van leden, het mee organiseren en het werven van optredens.

Vanaf 2012 tot heden is mevrouw Woltinge-Metselaar lid van de muziek-commissie. Ze is verantwoordelijk voor de aankoop of huur van de muziek, het beheer, de archivering, het uitdelen en de inname van alle bladmuziek, zodat de leden worden voorzien van de juiste partijen en zo zorgt ze ervoor dat samen met de dirigent elk jaar weer veelzijdige muziek gespeeld kan worden tijdens repetities en concerten.

Mevrouw Woltinge-Metselaar had ook de zorg voor haar ouders en stond klaar voor haar kinderen en kleinkinderen.

Geef een reactie