Innovatief beroepsonderwijs door unieke samenwerking van 77 partners in 3 regio’s in het Noorden

Groningen/Hoogeveen – Het Alfa-college krijgt een subsidie van 2 miljoen euro toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van onderwijsminister Jet Bussemaker.alfa

Met deze investering wordt een unieke samenwerkingsvorm – regionaal co-makership – verder doorontwikkeld in 8 projecten op het gebied van healthy ageing, energie/duurzaamheid en ondernemerschap. Hierbij zijn 77 partners betrokken uit de regio’s Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Zij gaan samen met studenten en docenten van mbo en hbo werken aan innovatievraagstukken die relevant zijn voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. 

Het Alfa-college heeft al ervaring opgedaan met regionaal co-makership. Vanuit het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van Ineke Delies zijn de eerste  innovatievraagstukken in de regio ontwikkeld en uitgevoerd. Met de toekenning van de subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds van het ministerie van Onderwijs kan dit onderwijs- en samenwerkingsmodel de komende jaren op veel meer gebieden worden ingezet.

Gerard Krikken, projectleider en betrokken bij de RIF-aanvraag: “De grondgedachte is: onderwijs maak je samen. Docenten en studenten uit mbo en hbo (Alfa-college, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool), regionale instellingen en bedrijven, gemeenten en provincies gaan een lerend netwerk vormen. Voor docenten en studenten betekent dit een goede voorbereiding op de vragen en vereisten van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Bedrijven hebben er belang bij voldoende en goed gekwalificeerd personeel en kennis te behouden in het Noorden. We zijn ontzettend blij dat we dankzij deze investering 8 projecten gericht op de speerpunten healthy ageing, energie en ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen en uitvoeren.”

Stimulans voor regionale samenwerking
Minister Bussemaker heeft het Regionaal Investeringsfonds mbo in het leven geroepen om het onderwijs aan te moedigen de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op de toekomstige werkomgeving. Hiervoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn. Met dit fonds worden investeringen gebundeld en regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Minister Bussemaker maakte vandaag bekend dat 29 initiatieven van de in totaal 53 aanvragen zijn toegekend.

Door Henk Boer

Geef een reactie