Hoogeveen – Op 4 november organiseert Directie Overleg Kinderwerk Drenthe op het Alfa-college in Hoogeveen een mini-conferentie voor leerkrachten en medewerkersgeenafbeelding in het basisonderwijs, de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Ook het mbo- en hbo-onderwijs is hierbij betrokken.

De conferentie staat in het teken van de ontwikkelingen binnen dit beroepenveld. Demografische ontwikkelingen in Drenthe, overheidsmaatregelen en wensen van ouders vragen om een betere afstemming tussen de drie partijen.

Verwacht wordt dat basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang meer gaan samenwerken in teams. Er ontstaan integrale kindcentra, waarin deze voorzieningen samengaan. In een aantal gemeenten wordt ingezet op vergelijkbare voorscholen. Welke gevolgen heeft dit voor de leerkrachten en medewerkers in het basisonderwijs, de peuterspeelzalen en de kinderopvang?

Tijdens de conferentie wordt de kennis en ervaringen in Drenthe met elkaar gedeeld, zowel op het niveau van de leerkrachten en medewerkers als op het niveau van leidinggevenden. Er worden onder andere workshops aangeboden en is er een informatiemarkt.

Directie Overleg Kinderwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van Alfa-college, Stenden Hogeschool en Drenthe College, een aantal (grotere) kinderdagverblijven, koepels van basisscholen en het peuterspeelzaalwerk. Met elkaar wordt kennis en ervaring gedeeld, ontwikkelingen verder verkend en waar mogelijk omgezet in praktische initiatieven. De onderwijsinstellingen moeten binnen de programma’s van de beroepsopleidingen aandacht besteden aan de ontwikkelingen, zodat afgestudeerden goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan.

De miniconferentie begint om 18:00 uur op het Alfa-college Hoogeveen, Voltastraat 33. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Margot Nederveen: mam.nederveen@alfa-college.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie