Evenementen,  Gescheidenis

Mogelijkheden bij het zoeken naar Duitse voorouders.

HOOGEVEEN – Boekpresentatie Migratiegeschiedenis (Migrationsgeschichte) in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Een team van 13 archivarissen en onderzoekers heeft een overzicht gemaakt van bronnen voor de geschiedenis van migratie tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Naast tips en aanwijzingen bevat het boek ook inspirerende voorbeelden van grensoverschrijdende familiegeschiedenis.

Het boek is via open-access toegankelijk is via https://bit.ly/2U41EB2 en wordt gepresenteerd op de NGV-dag. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de auteurs. Het boek is zowel in het Nederlands als in het Duits geschreven.

Genealogisch onderzoek in Duitsland door Jos Kaldenbach Op zaterdagmiddag 6 april a.s. om 12.30 uur en 14.30 uur zal de heer Jos Kaldenbach uit Alkmaar in de Vredehorst in Hoogeveen een voordracht houden over stamboomonderzoek in Duitsland.

Genealogisch en historisch onderzoek is door het internet veel makkelijker geworden. Maar de betrouwbaarheid van zulke gegevens moet altijd worden nagetrokken. De meeste onderzoekers komen ook met voorouders in Duitsland terecht, dat vroeger uit zo’n 2000 kleine graafschappen, hertog- en prins- en bisdommen, vrije en Hanzesteden, enz. bestond. Dat je daarom een historische atlas, hulp van genealogische verenigingen én veel geduld en geluk nodig hebt, zal ook door de spreker duidelijk gemaakt worden. Welke mogelijkheden en verwarrende regels er bestaan, zal de spreker aan de hand van zijn meegebrachte materiaal uit de doeken doen. De toegang van die dag is vrij toegankelijk

Programma van de dag zelf 1. 12.30 uur: Jos Kaldenbach, voorzitter Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland. 2. 14.30 uur: Jos Kaldenbach, Onderwerp: Onderzoeksmogelijkheden via internet in Duitsland. 3. 13.30 uur: Dr. Marijn Molema, coördinator Geschiedenisnetwerk (Geschichtsnetzwerk) en werkzaam bij de Fryske Akademy.

Belangrijk voor als je iets zoekt: Heb je een (zoek)vraag, dien deze dan van tevoren in via e-mail: jos.kaldenbach@tiscali.nl. Deze vraag wordt dan door Jos Kaldenbach tijdens deze middag beantwoord, zo mogelijk tijdens de lezing.

De lezingen vinden plaats in zaal 1 rechts naast de ingang.

Locatie: De Vredehorst Zuidwoldigerweg 32 7908 AD Hoogeveen

Geef een reactie