Hoogeveen – Deze bijzondere bierkan uit ongeveer 1635 gaat onderdeel uitmaken van de winter¬tentoonstelling Asia in Amsterdam, die vanaf eind volgend jaar in het Rijksmuseum gehouden wordt.

Uniek bewijsstuk
Prof. Dr. Christiaan Jörg van de Universiteit Leiden bezocht 35 jaar geleden museum De 5000 Morgen. Hij heeft toen de bierkan gezien en vond daarin onlangs het lang door hem gezochte bewijs dat Willem Claeszoon Heda naar de werkelijkheid schilder¬de en niet naar fantasie. Willem Claeszoon Heda is een kunstschilder uit de Gouden Eeuw die zich specialiseerde in het schilderen van stillevens.

Hij was een belangrijke vertegenwoordiger van de Haarlemse School in dit genre. De Hamburger Kunsthalle heeft een schilderij van Heda in de collectie waarop op de achtergrond drie porse¬leinen stukken staan afgebeeld: een spoelkom, een koffiekan en de bierkan uit de collectie van museum De 5000 Morgen. De bierkan is volgens Jörg de enige ter wereld in zijn soort en levert zo het bewijs dat Heda niet fantaseerde. De bierkan en het schilderij uit de Hamburger Kunsthalle worden tijdens de wintertentoonstelling Asia in Amsterdam tijdelijk bij elkaar gebracht.

Asia in Amsterdam
Asia in Amsterdam is de grote wintertentoonstelling 2015 van het Rijksmuseum. Dank¬zij hun handelsgeest wisten de Hollandse kooplieden aan het begin van de Gouden Eeuw een lucratieve handel met Azië op te zetten. Deze handel bracht allerlei exoti¬sche kostbaarheden naar de Republiek, die tot dan toe geheel onbekend waren, zoals porselein, lakwerk, ebbenhout, ivoor en zijde. Asia in Amsterdam vertelt het verhaal van de sensatie die deze luxegoederen veroorzaakten, maar laat ook de geschiede¬nis achter de eerste global market zien. Waarin Nederlandse schepen over de gehele aardbol voeren, waarin jonge mannen hun leven waagden om rijk te worden in Bata¬via, en waarin Made in China nog een heel andere betekenis had dan tegenwoordig.
Amsterdam speelde hierin een centrale rol: de hoofdstad groeide uit tot dé stapel¬plaats voor Aziatische luxegoederen. Niet alleen voor de Republiek, maar voor heel Europa.

Collectie Aziatisch porselein
Op 10 oktober 1988 kreeg het museum deze kan in haar bezit. Mevrouw Johanna Mens Wessels – Boer liet een collectie Aziatisch porselein uit haar familiebezit na aan het museum.

Door Henk Boer

Geef een reactie