HOOGEVEEN – In de Tamboer was het vanochtend bijna een volle bak. Niet alleen omdat Koningin Maxima de ondertekening van het muziekconvenant bijwoonde maar ook om te luisteren naar verschillende optredens en om zelf het lied ‘Doe Je Mee’ mee te zingen dat Martijje speciaal voor deze dag geschreven heeft. Op de site www.meermuziekindeklas.nl staat te lezen hoe erevoorzitter Koningin Máxima deze dag beleefde. Onder de foto’s staat het te lezen.

[video_lightbox_youtube video_id=”TP8ELvqSKJA” width=”1024″ height=”576″ anchor=”Aankomst koning Máxima”] (Filmpje)

Uit de Blog van erevoorzitter Koningin Máxima

“Wat begon als een mooi ideaal, wordt steeds meer realiteit: muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool. Drenthe is de vierde provincie waar scholen, overheden, culturele organisaties en pabo’s met elkaar afspreken dat alle basisschoolleerlingen op school muziekles gaan krijgen. Limburg, Friesland en Zeeland gingen Drenthe al voor, net als onder meer de stad Groningen.

Ik was erbij in Hoogeveen toen de ondertekening van het MuziekAkkoord Drenthe werd gevierd. En het was een geweldig feest. Vijfhonderd zingende kinderen lieten theater De Tamboer tot in alle hoeken weergalmen, samen met studenten van pabo’s en conservatoria. Jonge Drentse muzikale talenten als Daisy en Robin gaven een fantastisch optreden. En het speciaal gecomponeerde lied ‘Doe Je Mee’ van Martijje werd door iedereen uit volle borst meegezongen. Alle deelnemers aan het MuziekAkkoord waren van de partij en vierden het feest mee.

Dat dit mogelijk was, is mede te danken aan Mirjam Pauwels, wethouder in De Wolden en ambassadeur van Méér Muziek in de Klas. Zij heeft met haar enthousiasme en gedrevenheid iedereen in Drenthe meegekregen.

Wat muziek teweegbrengt is zo mooi. Luisteren naar muziek is fijn, maar de waarde van muziek gaat veel verder. Samen muziek maken verbindt kinderen. Het helpt hen bij hun ontwikkeling en brengt plezier in de klas. Daarom ben ik zo blij dat in steeds meer regio’s muziekonderwijs een vaste plek krijgt op school.

Daar hebben we natuurlijk de huidige en de toekomstige leerkrachten heel hard bij nodig. Daarom is het zo geweldig dat alle pabo’s in Nederland hebben afgesproken het muziekonderwijs te gaan verbeteren, zodat de leerkrachten van de toekomst vrijmoedig met muziek aan het werk kunnen als ze eenmaal voor de klas staan. Een echte mijlpaal, waar we trots op mogen zijn.

Ik hoop dat nog meer regio’s in Nederland enthousiast worden en, net als in Drenthe, aan de slag gaan met het sluiten van een MuziekAkkoord. Samen krijgen we het voor elkaar: muziek in de klas voor alle basisschoolleerlingen! “

Foto: © Ada Veldman
Foto: © Ada Veldman
Foto: © Ada Veldman
Foto: © Ada Veldman
Foto: © Ada Veldman
Foto: © Ada Veldman

Geef een reactie